Artikel

Vi forpligter os til SBTi


I NRGi-koncernen vil vi gå videnskabeligt til værks for at indfri vores klimamål. Derfor har vi valgt at forpligte os til SBTi og basere vores klimamål på den seneste forskning.

Adm. direktør i NRGi, Jacob Vittrup.

Jacob Vittrup, adm. direktør i NRGi, er stolt over, at vi forpligter os til SBTi.

Vi kan i dag annoncere, at vi forpligter os til at sætte videnskabs­baserede kort- og langsigtede net-zero klimamål i overensstemmelse med Science Based Targets initiativet (SBTi).

SBTi er en global standard, der understøtter virksomheders arbejde med at fastsætte ambitiøse klimamål baseret på den seneste klimaforskning.

Vi betragter forpligtelsen til SBTi som et vigtigt tiltag i den samlede indsats inden for den grønne omstilling.

Det forklarer Jacob Vittrup, der er adm. direktør i NRGi.

”Vores forpligtelse til SBTi er med til at understrege vores målrettede indsats for at være en accelerator for den grønne omstilling. Med SBTi kvalitetssikrer vi vores målsætninger og handleplaner, og vi håber, at dette skridt vil inspirere andre virksomheder til aktivt at tage videns­kabeligt baserede reduktionsmål til sig og sammen med os bidrage til en mere bæredygtig fremtid,” siger Jacob Vittrup.

“Vores forpligtelse til SBTi er med til at understrege vores mål­rettede indsats for at være en accelerator for den grønne omstilling.”
Jacob Vittrup Adm. direktør i NRGi

Klimamål skal godkendes

Som en del af denne forpligtelse skal vi udarbejde klare klimamål, handlingsplaner og milepæle, som skal godkendes af SBTi.

Det er med til at sikre, at vi arbejder aktivt for at leve op til Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.

Ifølge Jacob Vittrup rummer forpligtelsen til SBTi mange muligheder.

”For mig at se er dette ikke kun en forpligtelse – det er en mulighed. Ved at basere vores klimamål på den seneste klimaforskning sikrer vi, at vores indsats ikke kun er ambitiøs, men også effektiv i kraft af den strukturerede tilgang. Og på den måde kan vi komme tættere på at realisere vores vision om en grønnere fremtid,” siger Jacob Vittrup.

Når en virksomhed forpligter sig til at sætte klimamål via SBTi, får den 2 år til at præsentere en plan med konkrete milepæle for at opfylde målet inden for en fastsat tidsramme.

Det er dette arbejde vi nu påbegynder.

Om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).