Hvem er vi?

Vi er et fællesskab af virksomheder, der arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet - baseret på sikre økonomiske valg.

NRGi - kort fortalt

Vi er et andelsselskab med 215.000 andelshavere og en af Danmarks største energikoncerner med et fællesskab af virksomheder, samlet under ét.

Dagligt arbejder 1200 medarbejdere for et el-sikkert og digitalt Danmark, for den grønne omstilling og for et bygget miljø, hvor vi lykkes arbejdsmæssigt og privat. Vi er forankret i andelsbevægelsen og født ud af tanken om, at jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå.

Sammen deler vi hver dag en ambition om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet - baseret på sikre økonomiske valg. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

Den ambition arbejder vi på at leve op til hver dag ved at fokusere på:

  • Hvordan vi bedst muligt bruger vores energiressourcer
  • Hvordan vi bliver dygtigere og mere vidende om fremtidens muligheder og udfordringer
  • Hvordan vi kan indgå i samarbejder med andre, der deler vores ambition om et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg

På den måde er vi tilbage ved udgangspunktet: Gevinsten ved fællesskab og samarbejde om fælles mål.

VI TAGER ANSVAR OG INVESTERER I MILJØET

 

Vi mener det, når vi siger, at vi tager ansvar for miljøet og bidrager til omstillingen af et mere bæredygtigt energisystem og samfund.

Vi vil investere op mod 2 mia. kroner i vedvarende energi inden for sol og vind for at bidrage til den bæredygtige omstilling

Vi ejer og driver en række vedvarende energiprojekter – heriblandt 16 vindmøller og to solcelleanlæg, der samlet set kan forsyne det, der svarer til 50.000 private husstande med strøm.

Vi ejer to store solcelleparker, der skal gøre energiproduktionen mere bæredygtig. Den største solcellepark har samme størrelse som 112 fodboldbaner.

Vi støtter grønne og innovative projekter med Værdipuljen. Med den er vi med til at gøre innovative tanker til reel bæredygtig udvikling.

EBAS giver årligt over 50.000 forslag til energibesparelser i danske hjem.

Kuben Management har med succes DGNB-certificeret omkring 300.000 m² byggeri i Danmark.

I 2018 realiserede KONSTANT energibesparelser svarende til det samlede årlige varmeforbrug i mere end 3.900 hustande.

EL:CON er specialister inden for energioptimeringsløsninger – og går forrest som den førende virksomhed i Danmark med grønne, eldrevne arbejdsbiler.

 

Forretningsenheder

KONSTANT

KONSTANT leverer strømmen. Vores primære opgave er at drive, overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger i leveringsområdet.

Vi sørger for, at den lokale infrastruktur kontinuerligt forbedres og sikres til fremtiden.

Vi understøtter den grønne omstilling gennem tilskud til energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. KONSTANT yder tilskud til private boligejere, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i hele Danmark.

NRGi Elsalg

NRGi Elsalg er Danmarks 4. største elselskab, og vi sælger strøm til private husstande og erhvervsvirksomheder i hele landet.

Vi mener, at vi som elselskab skal gå forrest og tage et ansvar. Derfor er vi engagerede i den verden, der omgiver os, både lokalt og globalt. Vi støtter grønne energiprojekter og lokale initiativer om bæredygtig udvikling, hvilket selvfølgelig også afspejler sig i vores produkter, hvor du har mulighed for at tilvælge klimavenlig strøm fra danske vindmøller.

Som kunde hos os er du sikret god, grøn samvittighed, fair og gennemskuelige priser samt en uovertruffen kundeservice med personlig betjening. Har du brug for et godt råd om strøm eller hjælp til at finde den optimale elaftale, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

EL:CON

EL:CON er en landsdækkende installatørvirksomhed med cirka 800 medarbejdere, hovedkontor i Aarhus og afdelinger i hele landet. Hos EL:CON dækker vi kundernes behov for el-teknisk ekspertise både lokalt og nationalt.

Vi vejleder, installerer og servicerer. Fra enkle installationer til komplekse løsninger, der stiller store krav til teknisk indsigt, faglig dygtighed og projektstyring. Vi er kendt og anerkendt for ordentlighed og godt arbejde.

KUBEN Management

Kuben Management udvikler byggeriet og arbejder for et bygget miljø, hvor mennesker trives: Derhjemme, på arbejdet, og hvor der ellers er behov for rum.

Vi vil inden for det byggede miljø bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med fokus på at skabe balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø. Kerneydelserne er bygherrerådgivning, analyser, projekt- og arealudvikling samt strategisk bæredygtighedsrådgivning, som leveres i høj kvalitet til - og i samspil med - offentlige, almene og private bygherrer.

EBAS

EBAS er Danmarks største udbyder af tilstandsrapporter, energimærker og el-tjek rapporter. For dig betyder det, at du får de dygtigste rådgivere til en fair pris.

Vores ambition er at være markedets foretrukne valg på grund af faglighed, effektivitet og værdiskabende løsninger.

I 2019 vandt vi i EBAS bronze ved DDA (The Digital Award), for lanceringen af den visuelle tilstandsrapport, som er et digitalt værktøj som hjælper købere og sælgere af fast ejendom med at forstå en ejendoms tilstandsrapport.

Vi har rådgivere lokalt i hele Danmark. Hvis du vil bestille en rapport eller har spørgsmål, kan du skrive eller ringe til os - og vi vender hurtigt tilbage.

NRGi Renewables

NRGi Renewables investerer kapital, viden og ressourcer i vedvarende energi. Vi udvikler, projekterer og gennemfører vores egne energiprojekter med vindmøller og solceller i hele Danmark.

Vi understøtter på den måde den grønne omstilling af vores energisystem og samtidig NRGi's målsætning om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet.

Vi drifter vores egne vind- og solcelleanlæg, der i 2018 producerede strøm svarende til 57.000 hustandes årlige energiforbrug.

Det er vores hensigt, at vores projekter skal bidrage til grøn omstilling og billig energi til borgerne og samtidig i andelstankens ånd også til lokalsamfundsudvikling, der hvor vores projekter opføres. Det kan gøres på mange måder, og derfor starter det altid med dialog med lokale interesseorganisationer.

Vi er altid interesseret i nye projektmuligheder, så hvis du har en idé til et energiprojekt, som du ønsker at få vurderet, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Partnerskaber

Fibia

Er blandt de største fiberselskaber i Danmark og blev stiftet i 2014 ved en fusion af fiberaktiviteterne i NRGi og SEAS-NVE. Fibia ejer en andel af Waoo, som er Danmarks førende leverandør af internet, TV og telefoni via fibernettet. Bag Waoo står nogle af landets største fibernetselskaber, som har slået sig sammen for at bringe den ultimative digitale løsning til kunderne.

Energi Danmark

Er markedsleder inden for handel med el i Danmark og samtidig en aktiv markedsdeltager inden for handel med olie- og gasprodukter. Selskabet sælger el til kunder i erhvervslivet og til offentlige institutioner.

Clever

Er ejet sammen med SEAS-NVE, og ejerne står sammen om at få skabt forudsætningerne for, at elektrificeringen af persontransporten kan finde sted. Clever er blandt andet kendt for sine partnerskaber med flere bilmærker i at udvikle og tilbyde innovative kundecentrerede opladningsløsninger.

VISUE

Er et softwareselskab, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske forsyningssektor i kraft af en bred ejerkreds og en række aftagerselskaber. Ejerselskaberne dækker i dag tilsammen 1,5 millioner aftagepunkter i Danmark. Gennem drift og udvikling af overvågnings- og sikkerhedssystemer skaber VISUE værdi for både forsyningsselskaber, forbrugere og samfundet som helhed.

Udover de fire omtalte partnerskaber samarbejder NRGi med en række andre organisationer og institutioner.

Historie

Siden 1900-tallet, hvor Danmark fik elektricitet, har NRGi været en aktiv aktør. Andelsselskaber i landområderne samt kommunale selskaber i de større byer sikrede udbygningen af elektricitet til alle. Herigennem blev der skabt et vitalt grundlag for den teknologiske udvikling af Østjylland.

Selve NRGi blev oprettet i 2000 ved en fusion mellem energiselskabet ARKE, Aarhus kommunale Værkers Elforsyning, Grenaa kommunale Elforsyning og Ebeltoft kommunale Elforsyning.

Det blev startskuddet til det NRGi, vi kender i dag, og som gennem mere end 100 år i det østjyske har været en aktiv partner i den teknologiske udvikling med en effektiv og stabil elforsyning. Vi er også nu i gang med en tilsvarende udbygning af den digitale infrastruktur med udbredelse af fibernet i hele Østjylland gennem datterselskabet FIBIA.

I 2008 fusionerede NRGi og Energi Horsens, og i dag tæller NRGi forretningsenhederne NRGi Elsalg, EL:CON, Kuben Management, NRGi Renewables, EBAS og KONSTANT.

NRGi er således dannet gennem en række fusioner af både kommunale og andelsejede energiselskaber. Vi har i dag et tæt samarbejde med kollegaselskaber for sammen at kunne løfte store udfordringer teknologisk og økonomisk effektivt. Vi samarbejder blandt andet med FIBIA, Energi Danmark og Clever.

NRGi har fællesskabet som omdrejningspunkt - både i ejerformen, som et af Danmarks største andelsselskaber - og i vores tilgang til opgaverne. Vi er således i dag en aktiv aktør inden for energi og infrastruktur samt det byggede miljø med over 1200 kompetente medarbejdere fordelt over hele Danmark.

Vision og mission

NRGi skal være det mest lønsomme andelsejede energiselskab i Danmark for at skabe værdi for ejere og kunder.

Vi skal skabe værdi for samfundet og andelshaverne ved at levere bæredygtige ydelser, produkter og services inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation. NRGi skal som energiselskab nationalt og internationalt aktivt bidrage til realiseringen af de klima- og energipolitiske målsætninger med fokus på øget energieffektivitet og vedvarende energiproduktion.

NRGi er et østjysk funderet selskab med nationale og internationale forretninger, som gennem strategiske samarbejder og partnerskaber opnår forretningsmæssig styrke.