Hvem er vi?

Vi er en af Danmarks største energikoncerner, der arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet - baseret på sikre økonomiske valg.

Om NRGi

NRGi blev stiftet i 1915 og er et andelsselskab med 220.000 andelshavere og er i dag en af Danmarks største energikoncerner. NRGi arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem, der skal tage over efter os.

NRGi beskæftiger ca. 1.500 medarbejdere og omsatte i 2020 for ca. 2 mia. kr.

VI TAGER ANSVAR OG INVESTERER I MILJØET


Vi er et andelsejet selskab, der skaber værdi for vores andelshavere, vores kunder og vores samfund

Andelsejet kendetegner NRGi’s over 100 år lange historie. Det er det, vi er skabt ud af, og det, som binder os sammen i dag. Vi stræber efter at skabe den bedst mulige værdi for vores andelshavere. Eksempelvis i form af rabatudbetalingen over nettarifferne, hvor vi giver ejerne del i overskuddet.

Vi investerer intensivt i vigtig infrastruktur

Samfundets udvikling og den moderne livsstil stiller højere og højere krav til den bagvedliggende infrastruktur. NRGi ønsker at gå forrest, når det gælder om at sikre et fremtidssikkert el- og fibernet til gavn for vores andelshavere.

NRGi bidrager aktivt til den bæredygtige og digitale omstilling

Vi udvikler og investerer i sol- og vindprojekter, der sikrer en øget produktion af el fra vedvarende energikilder. Vi ønsker at medvirke til, at Danmark når sine klimamål. Vi har sikret, at vores elkunder har mulighed for at træffe et bæredygtigt energivalg, når de køber el hos os.

Vi fremtidssikrer NRGi med fokus på langsigtet lønsomhed – og styrken til at håndtere fremtidens udfordringer

Vi har et ansvar for at sikre et økonomisk overskud for vores andelshavere, og samtidigt sikre et økonomisk råderum til de investeringer, der er nødvendige for, at NRGi fortsat kan udvikles. NRGi bidrager til at give relevante svar på nogle af de udfordringer, som vores kunder, andelshavere og samfundet møder.

Læs også om solenergi og grøn energi her

Forretningsenheder

KONSTANT

KONSTANT leverer strømmen. Vores primære opgave er at drive, overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger i leveringsområdet.

Vi sørger for, at den lokale infrastruktur kontinuerligt forbedres og sikres til fremtiden.

Vi understøtter den grønne omstilling gennem tilskud til energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. KONSTANT yder tilskud til private boligejere, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i hele Danmark.

NRGi Elhandel

NRGi Elhandel er Danmarks 4. største elselskab, og vi sælger strøm til private husstande og erhvervsvirksomheder i hele landet.

Vi mener, at vi som elselskab skal gå forrest og tage et ansvar. Derfor er vi engagerede i den verden, der omgiver os, både lokalt og globalt. Vi støtter grønne energiprojekter og lokale initiativer om bæredygtig udvikling, hvilket selvfølgelig også afspejler sig i vores produkter, hvor du har mulighed for at tilvælge klimavenlig strøm fra danske vindmøller.

Som kunde hos os er du sikret god, grøn samvittighed, fair og gennemskuelige priser samt en uovertruffen kundeservice med personlig betjening. Har du brug for et godt råd om strøm eller hjælp til at finde den optimale elaftale, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

EL:CON

EL:CON er en landsdækkende installatørvirksomhed med cirka 800 medarbejdere, hovedkontor i Aarhus og afdelinger i hele landet. Hos EL:CON dækker vi kundernes behov for el-teknisk ekspertise både lokalt og nationalt.

Vi vejleder, installerer og servicerer. Fra enkle installationer til komplekse løsninger, der stiller store krav til teknisk indsigt, faglig dygtighed og projektstyring. Vi er kendt og anerkendt for ordentlighed og godt arbejde.

KUBEN Management

Kuben Management udvikler byggeriet og arbejder for et bygget miljø, hvor mennesker trives: Derhjemme, på arbejdet, og hvor der ellers er behov for rum.

Vi vil inden for det byggede miljø bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med fokus på at skabe balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø. Kerneydelserne er bygherrerådgivning, analyser, projekt- og arealudvikling samt strategisk bæredygtighedsrådgivning, som leveres i høj kvalitet til - og i samspil med - offentlige, almene og private bygherrer.

Exometric

Exometric, der er en specialiseret enhed i Kuben Management, tilbyder analyser og rådgivning i forbindelse med investering i og udvikling af fast ejendom samt byudvikling.

Exometric arbejder med en unik fusion af Big data, markedsanalyser og brugerinterviews, og vores konsulenter rådgiver ejendomsinvestorer, udviklere og kommuner over hele Danmark.

EBAS

EBAS rådgiver både privat og erhverv om projekter og tiltag der understøtter den grønne omstilling.

EBAS er Danmarks største og mest digitale udbyder af tilstandsrapporter, energimærker og el-tjek til private. Og til erhverv udbyder vi også energimærker samt energirådgivning, energisyn, energiledelse og energistyring. I industrien er vi blandt landets førende rådgivere indenfor optimering af indeklima, ventilation, miljø, procesudstyr- og systemer. Derudover har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder og bygningsejere (boligforeninger) med tilskud til energieffektiviseringer.

Vores ambition er at være markedets foretrukne valg på grund af faglighed, effektivitet og værdiskabende løsninger.

Vi har rådgivere lokalt i hele Danmark. Hvis du bestiller en rapport, ydelse eller har spørgsmål, kan du skrive eller ringe til os – og vi vender hurtigt tilbage.

NRGi Renewables

NRGi Renewables investerer kapital, viden og ressourcer i vedvarende energi. Vi udvikler, projekterer og gennemfører vores egne energiprojekter med vindmøller og solceller i hele Danmark.

Vi understøtter på den måde den grønne omstilling af vores energisystem og samtidig NRGi's målsætning om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet.

Vi drifter vores egne vind- og solcelleanlæg, der i 2018 producerede strøm svarende til 57.000 hustandes årlige energiforbrug.

Det er vores hensigt, at vores projekter skal bidrage til grøn omstilling og billig energi til borgerne og samtidig i andelstankens ånd også til lokalsamfundsudvikling, der hvor vores projekter opføres. Det kan gøres på mange måder, og derfor starter det altid med dialog med lokale interesseorganisationer.

Vi er altid interesseret i nye projektmuligheder, så hvis du har en idé til et energiprojekt, som du ønsker at få vurderet, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Se projekter ved NRGi Renewables.

Partnerskaber

Fibia

Er blandt de største fiberselskaber i Danmark og blev stiftet i 2014 ved en fusion af fiberaktiviteterne i NRGi og Andel. Fibia ejer en andel af Waoo, som er Danmarks førende leverandør af internet, TV og telefoni via fibernettet. Bag Waoo står nogle af landets største fibernetselskaber, som har slået sig sammen for at bringe den ultimative digitale løsning til kunderne.

Energi Danmark

Er markedsleder inden for handel med el i Danmark og samtidig en aktiv markedsdeltager inden for handel med olie- og gasprodukter. Selskabet sælger el til kunder i erhvervslivet og til offentlige institutioner.

Clever

Er ejet sammen med Andel, og ejerne står sammen om at få skabt forudsætningerne for, at elektrificeringen af persontransporten kan finde sted. Clever er blandt andet kendt for sine partnerskaber med flere bilmærker i at udvikle og tilbyde innovative kundecentrerede opladningsløsninger.

VISUE

Er et softwareselskab, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske forsyningssektor i kraft af en bred ejerkreds og en række aftagerselskaber. Ejerselskaberne dækker i dag tilsammen 1,5 millioner aftagepunkter i Danmark. Gennem drift og udvikling af overvågnings- og sikkerhedssystemer skaber VISUE værdi for både forsyningsselskaber, forbrugere og samfundet som helhed.

Udover de fire omtalte partnerskaber samarbejder NRGi med en række andre organisationer og institutioner.

Historie

Siden 1900-tallet, hvor Danmark fik elektricitet, har NRGi været en aktiv aktør. Andelsselskaber i landområderne samt kommunale selskaber i de større byer sikrede udbygningen af elektricitet til alle. Herigennem blev der skabt et vitalt grundlag for den teknologiske udvikling af Østjylland.

Selve NRGi blev oprettet i 2000 ved en fusion mellem energiselskabet ARKE, Aarhus kommunale Værkers Elforsyning, Grenaa kommunale Elforsyning og Ebeltoft kommunale Elforsyning.

Det blev startskuddet til det NRGi, vi kender i dag, og som gennem mere end 100 år i det østjyske har været en aktiv partner i den teknologiske udvikling med en effektiv og stabil elforsyning. Vi er også nu i gang med en tilsvarende udbygning af den digitale infrastruktur med udbredelse af fibernet i hele Østjylland gennem datterselskabet FIBIA.

I 2008 fusionerede NRGi og Energi Horsens, og i dag tæller NRGi forretningsenhederne NRGi Elhandel, EL:CON, Kuben Management, NRGi Renewables, EBAS og KONSTANT.

NRGi er således dannet gennem en række fusioner af både kommunale og andelsejede energiselskaber. Vi har i dag et tæt samarbejde med kollegaselskaber for sammen at kunne løfte store udfordringer teknologisk og økonomisk effektivt. Vi samarbejder blandt andet med FIBIA, Energi Danmark og Clever.

NRGi har fællesskabet som omdrejningspunkt - både i ejerformen, som et af Danmarks største andelsselskaber - og i vores tilgang til opgaverne. Vi er således i dag en aktiv aktør inden for energi og infrastruktur samt det byggede miljø med over 1200 kompetente medarbejdere fordelt over hele Danmark.

Vision

Vi arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

Mission

NRGi er et forbrugerejet andelsselskab. Vi vil skabe værdi for vores andelshavere og for samfundet ved at arbejde for et el-sikkert og digitalt Danmark, den bedst mulige udnyttelse af vores energiressourcer og et bygget miljø, hvor mennesker lykkes arbejdsmæssigt og privat.

Vi vil sikre råderum, baseret på økonomiske sikre valg og ordentlighed, til investeringer i bæredygtige initiativer, virksomheder og teknologier, der understøtter vores vision og medvirker til at skabe værdi for vores andelshavere og kunder.

Vi vil søge samarbejde og partnerskab med virksomheder, organisationer og fælleskaber, der deler intentionen i vores vision, om at medvirke til et velfungerende samfund og en renere planet.