Projekter i NRGi Renewables

NRGi ønsker som energiselskab at bidrage aktivt til den nationale og internationale omstilling til et mere bæredygtigt energisystem.

Forretningsenheden NRGi Renewables A/S ejer og driver en portefølje af vedvarende energi projekter og investerer løbende i nye projekter. Den nuværende idriftsatte portefølje består af 16 vindmøller i Danmark med en samlet kapacitet på 52,3 MW samt to solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 53,3 MWp.

Investeringsstrategien har fokus på Nordeuropa og på projekter med markedsmodne teknologier inden for land og kystnære vindmøller samt solcelleparker. Der investeres både i projekter under udvikling samt idriftsatte anlæg, som har en stabil indtjening med en lav til middel risikoprofil.

NRGi Renewables indgår gerne i dialog omkring samarbejde og investering i vedvarende energi projekter.

Den strategiske målsætning er at opbygge en portefølje med en kapacitet på 150 MW og investere op mod 2,0 mia. kr. i vedvarende energi projekter frem mod 2020.

Investering VE teknologi Beliggenhed Idriftssættelse Kapacitet Årlig nettoproduktion
NRGi WIND I A/S 2 stk. V80-2.0 vindmøller Krusbjerg, Herning Kommune (DK) 2013 4,0 MW 8,4 GWh/år
  1 stk. V90-3.0 vindmølle Assing, Herning Kommune (DK) 2013 3,0 MW 6,0 GWh/år
  1. stk. V117-3.3 vindmølle Kikkenborg, Lemvig Kommune (DK) 2013 3,3 MW 11,1 GWh/år
NRGi WIND II K/S 4 stk. V117-3.45 vindmøller Rødby Fjord, Lolland Kommune (DK) 2016 13,8 MW 47,8 GWh/år
NRGi WIND III A/S 4 stk. V117-3.45 vindmøller Høgsted, Hjørring Kommune (DK) 2017 13,8 MW 44,0 GWh/år
NRGi WIND IV A/S 4 stk. V126-3.60 vindmøller Hejmdal, Ringkøbing-Skjern Kommune (DK) 2017-18 14,4 MW 44,1 GWh/år
Better NRGi I K/S Solcelleanlæg Horslunde, Lolland Kommune (DK) 2017 8,5 MWp 8,8 GWh/år
Solpark Nees 1-9 IVS Solcelleanlæg Nees, Lemvig Kommune (DK) 2017 44,8 MWp 44,3 GWh/år