Variabel, kombineret eller fast pris


Kender du forskellene på de forskellige typer af elpriser? Vi tilbyder elaftaler med enten fast, kombineret eller variabel elpris. Dit valg af pristype kan have indflydelse på, hvordan du bruger strøm såvel som din elregning.

Variabel elpris

Med en variabel pris følger din kWh-pris prisen på elbørsen time for time. Det vil sige, at du betaler det, strømmen koster netop den time, hvor du bruger den.

Fordele

 • Det er muligt at se, hvad timeprisen for strøm er for det kommende døgn, og du kan derfor høste gevinsten ved at lægge dit elforbrug, når prisen er lavest.
 • I perioder med en lav elpris vil din elregning automatisk blive lavere.

Ulemper

 • Du betaler en højere pris for dit forbrug, hvis markedsprisen på strøm stiger.
 • Fordi elprisen svinger, kan dine udgifter til strøm også variere meget.
Bestil vores variable elaftale NRGi Time
Føntørrer

Kombineret elpris

Med en kombineret pris er din elpris 50% variabel og 50% fast. Den faste del af prisen fastsættes hvert kvartal for det kommende kalenderkvartal, mens den variable del følger markedsprisen.

Fordele:

 • Du kan lægge noget af dit strømforbrug i de billigste timer og derved høste gevinsten, når prisen er lavest.
 • Du sikrer dig mod de største udsving i elprisen.

Ulemper:

 • Stiger markedsprisen på strøm, er du kun sikret mod stigningen 50% af tiden.
 • Falder prisen, nyder du kun godt af den lave pris 50% af tiden.
Bestil vores kombinerede elaftale NRGi Kombi

Fast elpris

Med en fast pris låses din kWh-pris for en aftalt periode, som kan være eksempelvis tre måneder frem i tid.

Fordele

 • Din kWh-pris forbliver den samme i perioden, selvom markedsprisen på strøm stiger eller falder.
 • Du kender dine udgifter til strøm og undgår risikoen for pludselig at få en væsentlig større elregning end normalt.

Ulemper

 • Falder prisen til under din aftalte kWh-pris, nyder du ikke godt af den lave pris.
 • Du kan ikke høste fordelen ved at lægge dit elforbrug, når prisen på strøm er lavest
Bestil vores faste elaftale NRGi Kvartal
Information

Er du stadig i tvivl?

Vi vil gerne gøre det let og overskueligt at vælge elaftale. Derfor kan du få vores anbefaling til dit valg af elaftale med vores elpris-beregner!

Vi sidder klar til at hjælpe

Har du stadig spørgsmål til elregningen, din elaftale eller andet, så kontakt os.

Kontakt os

Følg timeprisen på strøm

Følg elprisens udvikling time for time og brug strøm, når den er billigst.

Følg udviklingen i elprisen