Udvikling i elpriserne


Prisen på strøm er ikke altid den samme. Tværtimod udvikler prisen på strøm sig ikke alene fra dag til dag, men også fra time til time. Her forklarer vi lidt om, hvad der er med til at fastlægge prisen på strøm.

Derfor svinger prisen på strøm

Ligesom prisen på benzin svinger, går prisen på strøm op og ned, og det kan der være flere forskellige grunde til. Dertil kommer, at selvom vi i Danmark generelt har lave priser på el, så kan vi samtidig prale af at have Europas tungeste energibeskatning. Det er nemlig langt fra kun selve strømmen, du betaler for på din elregning, men i særdeleshed også diverse skatter og afgifter til staten og netselskabet.

Skatter og afgifter er steget

Skatter og afgifter til staten og netselskabet er steget, og derfor er den samlede elpris stadig højere for forbrugeren i dag, end den var for 10 år siden. Cirka 50% af din elregning går til staten, 15% til netselskabet, mens cirka 35% går til selve strømmen. Fordelingen vil variere i takt med, at elprisen stiger eller falder.

Derfor er elprisen ikke stabil

Imidlertid svinger elprisen hele tiden, uafhængigt af skatter og afgifter. Udviklingen i elpriser er afhængig af eksempelvis priser på olie og kul. Men den er også i høj grad bundet op på, hvor meget strøm, der bliver produceret og hvor meget strøm, der er brug for. Det er denne markedsmekanisme, man normalt kalder for udbud og efterspørgsel. Hvis der i en periode ikke produceres nok strøm til at dække vores forbrug, vil det sende prisen i vejret. Omvendt falder elprisen i perioder, hvor der produceres store mængder strøm, som vi ikke kan nå at bruge.

Ikon for elprisen

Følg timeprisen på strøm

Se hvornår strømmen er billigst time for time, og planlæg eventuelt dit strømforbrug derefter.

Vindmølle og blå himmel

Hvem fastsætter prisen på el?

Den danske elpris fastsættes på den nordiske elbørs, som hedder Nord Pool. Her sætter både danske og udenlandske producenter deres strøm til salg, og som nævnt ovenfor bestemmes prisen af priserne på for eksempel olie og kul samt udbud og efterspørgsel.

Selvom vi mennesker har fundet mange forskellige måde at producere strøm på, har vi nemlig endnu ikke udviklet en metode til effektivt at lagre strømmen til senere brug. Den skal derfor bruges med det samme. Derfor er det ofte svært for elproducenter at regulere forholdet mellem produktion og behov, da strømproduktionen i høj grad kan være afhængig af vind og vejr, samt for eksempel udnyttelse af kapaciteten på atom- og kulkraftværker.

Vind og vejr spiller en stor rolle

I Danmark kommer en stor del af vores strømproduktion fra vindmøller, som i sagens natur kun producerer strøm, når vinden blæser. Imidlertid tager danskernes strømforbrug sjældent hensyn til, om det blæser udenfor, eller om solen skinner. Vi skal stadig have strøm til vores apparater, når vi bruger dem, uanset vejrforhold.

Det er imidlertid ikke kun herhjemme, at vejret har indflydelse på strømprisen. I Norge og Sverige stammer en stor del af strømproduktionen fra vandkraft, som er afhængig af vandstanden i de norske og svenske elve, der igen påvirkes af nedbørsmængder og smeltevand. Det er med andre ord helt gængse vejrforhold som vind og regn, der kan påvirke timeprisen på elektricitet. Dog kan man ved vandkraft til en vis grad regulere strømproduktionen ved hjælp af vandreservoirer, hvor vandet kan oplagres, indtil der er behov for energien.

Ikon med I

Bliv klogere på kWh

KWh er måleenheden for dit elforbrug, men hvor meget bruger man, og hvad bliver de brugt på?

Din elaftale har betydning for din elpris

Selvom markedsprisen på el svinger og hele tiden udvikler sig, er det dog ikke sikkert, at det har betydning for din elregning. Din elaftale har nemlig også en hel del at sige.

Hos danske elselskaber opererer man typisk med tre forskellige typer af elaftaler: aftaler med variabel elpris, med kombineret elpris og med fast elpris. Disse aftalemodeller har hver især fordele og ulemper, som du som forbruger bør undersøge grundigt, inden du lægger dig fast på en aftale.

Den variable pris

Den variable elaftale har en elpris, som kan variere fra time til time, da den følger prisen på den nordiske elbørs. En variabel prisaftale kan dog også fastlåses over en længere periode, for eksempel på månedsbasis. Fordelen ved en variabel elaftale er, at den følger markedsprisen, så du aldrig kommer til at betale mere for din strøm, end den er værd. Til gengæld risikerer du, at prisen på din strøm kan svinge ganske markant.

Den kombinerede pris

Den kombinerede elaftale har en pris, der er 50% variabel og 50% fast. Den faste del af prisen fastsættes hvert kvartal for det kommende kalenderkvartal, mens den variable del følger markedsprisen. Det betyder, at du kan lægge noget af dit forbrug i de billigste timer af døgnet, men samtidig sikre dig mod store udsving i prisen.

Den faste pris

Den faste elaftale har en elpris, som ligger helt fast. Den følger dermed ikke markedsprisen, men aftales med elselskabet på forhånd. Fordelen ved denne type elaftale er, at du altid ved, hvad en kWh koster. Til gengæld risikerer du, at du i perioder kan komme til at betale en pris for din strøm, der er højere end markedsprisen. Andre gange vil du dog også kunne komme til at betale mindre end markedsprisen.