Vedvarende energi og øget energi­forbrug


På blot 40 år er forbruget af fossile brændstoffer mere end fordoblet på verdensplan, og samtidig stiger behovet for energi i takt med befolkningstilvæksten. Den omfattende energiproduktion påvirker klimaet, og netop derfor er der et stort fokus på vedvarende energikilder. Dem kan du læse mere om her.

Vindmølle og blå himmel

Flere mennesker er lig med større strømforbrug

Det forventes, at der i 2050 vil være mere end 9 milliarder af os, som alle vil få brug for lys, strøm, varme og energi for at trives. Kort sagt er der mere end nogensinde behov for grønne, vedvarende energikilder, som også i fremtiden kan forsyne verden med den dyrebare strøm – uden at belaste klimaet og miljøet unødigt.

Heldigvis arbejdes der mange steder i verden på at udvikle og forfine bæredygtige energiformer, som kan erstatte traditionelle CO2-udledende brændstoffer som kul og olie. I adskillige lande er den grønne omstilling allerede i fuld sving – blandt andet herhjemme, hvor især vindenergi står for en støt voksende andel af vores samlede strømproduktion. Samtidig er der med en energiplan blevet sat som mål, at hele det danske energiforbrug skal kunne dækkes af vedvarende energikilder i 2050.

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi, bæredygtig energi, grøn energi, naturlig energi, alternativ energi – kært barn har mange navne. Fælles for dem alle er dog, at der er tale om energiformer, der udleder minimale mængder CO2, og som er potentielt uudtømmelige. 

Der findes adskillige forskellige former for vedvarende energi. Vindenergi, solenergi, vandenergi og biobrændsel er de mest almindeligt anvendte, men måske vil der i fremtiden komme nye, klimavenlige energiformer til, som kan forsyne bæredygtig hele verden med strøm og varme. 

Vindmølle tæt på

Vindenergi

Vindkraft er én af de mest anvendte former for vedvarende energi på verdensplan.

Læs mere om vindenergi
Vandenergi

Vandenergi

Vandkraftværker står i flere lande for en stor del af den samlede energiproduktion.

Læs mere om vandenergi
solen er en kilde til energi

Solenergi

Solen er en uudtømmelig ressource, som har potentiale til at forsyne os med strøm og varme i millioner og atter millioner af år.

Læs mere om solenergi
Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel er den samlede betegnelse for en række forskellige energikilder, som kan bidrage til at dække vores behov for varme og strøm.

Læs mere om biobrændsel
Danske vindmøller producerer strøm

Bestil strøm fra danske vindmøller

Du er sikret strøm fra danske vindmøller, lige meget hvilken elaftale du vælger. Aftaler med to grønne blade indeholder derudover CO2-reduktion.

Bestil strøm

Vedvarende energi i Danmark

Elproduktionen fra vindmøller og solceller svarede til 47% af det danske elforbrug i 2021. Udviklingen er gået hurtigt, men vi har stadig et stykke vej at tilbagelægge, før vi er i mål. Hvis vi skal indfri vores ambitioner om, at hele vores energibehov om få år skal kunne dækkes af vedvarende energi, skal der nemlig fortsat investeres både tid og penge i de bæredygtige energiformer. 

Heldigvis er der flere fordele ved vedvarende energi, end der er ulemper. Den største fordel er naturligvis, at vi bidrager til en grønnere jord og et bedre klima, når vi omstiller fra fossile brændstoffer til bæredygtig energi. Derudover bliver teknologien til at udvinde strøm fra vedvarende energikilder hele tiden bedre, billigere og mere anvendelig.

Én ulempe ved de vedvarende energiformer er til gengæld, at de er mindre pålidelige end fossile brændstoffer. En vindmølle kan for eksempel kun producere strøm, når vinden blæser, og solceller kan kun producere strøm, når der er lys. Det betyder at der ind imellem ikke produceres nok strøm til at dække vores behov, mens der på andre tidspunkter produceres for meget.

I dag går meget af den overskudsstrøm, som produceres af vedvarende energikilder til spilde, fordi vi ikke kan gemme energien, til der er brug for den. Derfor arbejdes der også hårdt på at udvikle nye metoder til at lagre strøm fra bæredygtige energikilder.

Strøm fra vindmøller

Oprindelsesgarantier er din garanti for grøn strøm

Vi bidrager bandt andet til udviklingen af vedvarende energiformer ved at tilbyde vores kunder strøm produceret af danske vindmøller. Men hvordan kan du være sikker på, at dit strømforbrug rent faktisk er dækket af grøn strøm? Det vil vi forsøge at forklare.

Alle husstande i Danmark får strøm fra det samme ledningsnet. Derfor er strømmen, der kommer ud af dine stikkontakter, en blanding af al den strøm, der produceres – altså både klimavenligt produceret strøm som vindenergi og strøm produceret på fossile brændstoffer.

Men hvordan kan I så sælge mig grøn strøm? tænker du måske. Det kan vi, fordi staten har sørget for at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier. Det er certifikater der udstedes for den mængde strøm, der produceres på en bæredygtig måde. Derfor får eksempelvis alle vindmølleejere udstedt oprindelsesgarantier, der svarer til den strøm, de leverer til det fælles ledningsnet. Det er disse oprindelsesgarantier, vi køber på dine vegne, svarende til det antal kWh, din husstand har forbrugt.

Du bruger altså blandet strøm fra det fælles ledningsnet, men er i sidste ende sikret, at dit samlede forbrug dækkes af grønt produceret strøm. Du er dermed med til at øge efterspørgslen på grøn strøm, hvilket vil skubbe til udviklingen af nye vedvarende energianlæg, og dermed øge andelen af grøn strøm i det fælles ledningsnet.