Artikel

Nyt samarbejde: Energi­optimering skal finansiere sig selv


I samarbejde med Energifinans lancerer vi et nyt koncept, der skal hjælpe virksomheder med at realisere deres energi­besparende projekter.

Energikrisen har gjort behovet for energibesparelser større end nogensinde blandt danske produktionsvirksomheder, men manglende likviditet er en barriere for at føre projekterne ud i livet.

Men det vil et nyt koncept lave om på.

I samarbejde med Energifinans, der står for finansieringsdelen af vores nye koncept med en startkapital på 100 mio. kroner, er vores landsdækkende rådgivere klar til at hjælpe virksomheder med at energioptimere. 

NRGi rådgiver undersøger en virksomhed

Flere og flere virksomheder har fokus på energi­besparende projekter.

Øget fokus på energi­effektiviserende investeringer

Danske virksomheder har gennem en årrække haft fokus på at gennemføre energieffektiviserende investeringer for at imødekomme egne og omverdenens krav til nedbringelse af CO2 -udledningen samt medvirke til den grønne omstilling.

I det seneste år er ønsket om at gennemføre energieffektiviseringer blevet yderligere accelereret som følge af markant stigende energipriser som konsekvens af energikrisen.

Dette, kombineret med nye og skærpede krav fra både Folketinget og EU til miljørapportering og nedbringelse af miljø- og klimabelastningen, har betydet, at investeringer i energieffektivisering er blevet mere relevante end nogensinde før.

“Virksomheder er udfordret af omskiftelige markeds­vilkår og stigende udgifter til energi, materialer og lønninger.”
Søren Milner Adm. direktør i Energifinans

Stopklods for energi­besparende projekter

Ofte bliver finansieringen dog en stopklods for implementeringen af projekterne.

Det vil finansieringsselskabet Energifinans nu ændre på med et nyt finansieringskoncept, som tilbydes i samarbejde med os.

Sammen tilbyder vi et totalkoncept, der skal hjælpe industri­virksomheder fra start til slut med den forudgående screening og analyse, implementering og ikke mindst finansiering af de grønne projekter.

”Virksomheder er udfordret af omskiftelige markedsvilkår og stigende udgifter til energi, materialer og lønninger. Dette betyder, at der er et behov for stram styring og prioritering af finansieringsrammerne. En konsekvens er, at virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling ofte nedprioriteres til fordel for andre strategisk vigtige prioriteter. Det vil vi gerne lave om på,” siger Søren Milner, der er adm. direktør i Energifinans.

NRGi rådgiver står sammen med en kunde

Med det nye koncept kan virksomheder finansiere deres energibesparende projekter med de besparelser, de opnår.

Besparelser der finansierer sig selv

Investeringen i energioptimeringsprojekterne bliver finansieret 100%, og afviklingen følger energibesparelsen.

Finansieringen påvirker ikke virksomhedens øvrige kreditfaciliteter, og virksomhederne kan dermed gennemføre vigtigste investeringer i den grønne omstilling uden, at det påvirker virksomhedens øvrige strategiske investeringer.

”Vores koncept er designet til at løse udfordringerne for virksomhederne, hvor de energibesparende projekter finansieres 100% af de besparelser, der opnås, ligesom vi respekterer virksomhedernes allerede indgåede aftaler med banker og finansieringsselskaber,” siger Søren Milner, som tilføjer:

”Dermed belaster vores finansieringsløsning hverken likviditet eller kreditværdigheden, så man kan komme i gang med de værdifulde besparelser, som gavner både forretningen og samfundet.” 

“Gennem årene har vi erfaret, at økonomien er en udfordring for virksom­hedernes mulig­heder for at energi­optimere.”
Hans Jørgen Lorenzen Direktør hos NRGi Rådgivning
Hans Jøren Lorenzen, adm. direktør i NRGi Rådgivning

Adm. direktør i NRGi Rådgivning, Hans Jørgen Lorenzen, glæder sig til at hjælpe virksomheder med deres energi­besparende tiltag.

Afgørende for virksomhedernes grønne omstilling

Energieffektiviseringer kan bl.a. opnås ved at sætte ind på en række områder som fx elektrificering og udnyttelse af spildvarme.

Her i NRGi hjælper vi danske virksomheder med at optimere energiforbruget, og vi ser et stort behov i markedet for at tilbyde finansieringsløsninger, der letter den økonomiske byrde for virksomhederne, og som hidtil har udgjort en hindring for gennemførelsen af projekter.

”Gennem årene har vi erfaret, at økonomien er en udfordring for virksomhedernes muligheder for at energioptimere. Det er også underbygget af en rapport fra S-regeringens klimapartnerskab fra 2020, hvor 40% af virksomhederne nævner det finansielle aspekt som den største barriere for reduktion af klimaaftrykket,” siger Hans Jørgen Lorenzen, der er adm. direktør i NRGi Rådgivning, som tilføjer:

”Derfor glæder jeg mig over, at vi nu i samarbejde med Energifinans har skabt en løsning, der leverer finansiering af tiltagene, der er så afgørende for virksomhedernes grønne omstilling.” 

Stort besparelses­potentiale

I en rapport fra 2023 fra Energistyrelsen lyder det, at produktionserhvervene kan spare cirka 10% af det samlede energiforbrug på tværs af sektorer ved at foretage investeringer med en tilbagebetalingstid på under fire år.

Det betyder, at der årligt kan spares cirka 12.500 Terajoule, hvilket svarer til det årlige energiforbrug for 125.000 mennesker eller en by på størrelse med Aalborg.

Industrien tegner sig i dag for 27% af erhvervslivets samlede energiforbrug.

Fakta om nyt finansieringskoncept

Det nye finansierings­koncept skal bane vejen for flere energieffektiviseringsprojekter i industrien.

Konceptet, som Energifinans står bag i samarbejde med os, giver kunderne mulighed for at få hjælp til hele processen ved implementering af grønne projekter, herunder screening, analyse, finansiering og implementering.

Finansieringsdelen sikrer, at investeringen i energireducerende tiltag ikke belaster virksomhedens kreditværdighed eller likviditet, da de energibesparende tiltag finansieres 100 % af de besparelser, der opnås.