Projekter i NRGi Renewables

Investeringer i vedvarende energi

NRGi investerer kapital, viden og ressourcer i vedvarende energianlæg. Vi udvikler, projekterer og gennemfører vores egne energiprojekter med vindmøller og/eller solceller i Danmark.

Vi understøtter på den måde den grønne omstilling af vores energisystem og samtidig NRGi's målsætning om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet. Vi drifter vores egne vedvarende energi projekter og investerer løbende i nye projekter. 

Vi indgår gerne i dialog omkring nye vedvarende energi projekter. Vores strategiske målsætning er, frem mod 2025, at bidrage markant til den grønne omstilling gennem udvikling af nye sol- og vindprojekter i Danmark.

Mand På Vindmølle

Vores investeringer i vedvarende energi og en grønnere fremtid

Vi klarlægger vores ambitioner om at investere i vedvarende energi for at kunne medvirke aktivt til et velfungerende samfund, en renere planet og en reduktion af den hjemlige CO2-udledning med 70 % inden 2030.

Formålet er, at der opnås en grundlæggende forståelse af nødvendigheden i at investere i en grøn omstilling, der er til gavn for os alle, samt hjemmel til at øge fokus på og investere i at udbygge energisystemet med flere vedvarende energiprojekter i Danmark.

Vindmøller og solceller skal reducere vores hjemlige CO2-udledning

Først og fremmest har vi en helt afgørende national klimapolitisk målsætning om at reducere vores hjemlige CO2-udledning med 70 % inden 2030.

Et helt elementært mål, der skal nås, hvis ikke de igangværende klimaforandringer skal fortsætte en kurs, der medfører uoverskuelige miljømæssige og økonomiske konsekvenser for Danmark og verden såsom oversvømmelser, mere ekstremt vejr, stigende vandstand og stigende temperaturer.

Læs mere om vores tilgang til investeringer

Projekter i drift

Better Energy Solar Park Nees DEC 2017[1]