Artikel

Sådan forhindrer du rotter – Boligens levende fjende


Rotter er et stort problem i Danmark. De kribler og krabler, er sundhedsskadelige og ødelægger meget på sin vej. Også din bolig. Her kan du læse mere om, hvordan du stopper rotterne.

Sådan Forhindrer Du Rotter – Boligens Levende Fjende

Det er især i de koldere tider, der kan opstå problemer med rotter i boligen, fordi de søger mod varme og mad, forklarer Bo Halm Andersen, der er rådgiver hos NRGi.

”Rotterne søger indenfor, når vejret er koldt. I boliger finder de både varme, mad og gode ynglepladser. Men når vinteren og vejret er mildt, vil flere rotter også overleve, end hvis der var frost. Derfor er det især vigtigt at være opmærksom på rotter netop nu, fordi vi har den mildeste vinter. Og har de først været i huset, sætter de nogle spor, som også kan tiltrække andre rotter,” forklarer Bo Halm Andersen.

”Skader fra rotter kan både være store og små. Men ofte er de svære at finde frem til og reparere, fordi rotten kan navigere rundt i hele boligen på svært tilgængelige steder."
Bo Halm Andersen Byggesagkyndig og energikonsulent hos NRGi
Rotte i skovbunden ved nogle blade

Skader boligen indefra

Når først rotterne er kommet ind og har indfundet sig, kan det have konsekvenser for både helbred og bolig.

Rotten opholder sig ofte i kloaksystemet og kan derfor bære rundt på en masse sygdomme, som nemt smittes videre til mennesker.

Især skal man lade være at røre ved rotteekskrementer, og derudover skal man smide alt mad ud, som rotterne kan have været i nærheden af.

Kan forårsage store skader 

Rotten har desuden stærke tænder og kan gnave sig gennem næsten alt andet end hårdt jern.

De kan derfor lave skade på afløb, afløbsrør, ødelægge isolering i tagrum og under gulvene, ødelægge inventar og samtidig kan der opstå risiko for brand ved at rotterne gnaver sig gennem elinstallationer, så der opstår kortslutninger.

”Skader fra rotter kan både være store og små. Men ofte er de svære at finde frem til og reparere, fordi rotten kan navigere rundt i hele boligen på svært tilgængelige steder. Konsekvenser efter rotter kan derfor både være gemt, uoverskuelige, dyre og farlige,” forklarer Bo Halm Andersen.

Pas på husets vandrør

I mange huse er vandrørene, som fører vandet frem til vores installationer, opført under gulvene – et af de steder, hvor rotten ynder at bygge rede.

Derfor kan en af de store skader, en rotte kan forårsage, være et brud på et eller flere vandrør, fordi rotten er afhængig af meget væske og vil derfor søge mod det.

Vandrør er konstant under tryk, og hvis rotten får lavet hul, kan det udvikle sig til en meget stor og dyr vandskade i boligen. Det vil kræve en reparation af det utætte vandrør og i værste fald udskiftning af gulvet samt udbedring efter følgeskaderne.

”Det er vildt, hvilken vej de finder ind. Hvis hullet er på størrelse med deres hoved, kan de sagtens få resten af kroppen igennem også."
Bo Halm Andersen Byggesagkyndig og energikonsulent hos NRGi
Rusten kloakrist

Rotten kommer ind via kloakken

Ofte kommer rotterne ind i huset via kloaksystemet.

Hvis der er fejl eller utætheder i afløbene eller i udluftningen af afløbet, kan rotterne komme ind i boligen via afløb på badeværelset, køkken, kælder, bryggers og lignende.

Derudover vil rotterne også kunne komme ind via utætheder i taget, ved ventilationsriste eller andre småhuller rundt på boligen.

”Det er vildt, hvilken vej de finder ind. Hvis hullet er på størrelse med deres hoved, kan de sagtens få resten af kroppen igennem også. Og når de er kommet ind, vil de ofte grave tunneller ind under gulvene, fordi de der finder ynglepladser, varme og er tæt på maden i køkkenskabene – som de også nemt graver sig op til,” siger Bo Halm Andersen.

Nogle af de åbenlyse tegn på rotter er støj som hvin og puslen, lugtgener og rotteekskrementer. Rotten er sky, så ser man først en rotte, kan problemet være større og indbefatte flere rotter.

Luk rotteindgangene

Bo Halm Andersens bedste råd er at forhindre, at rotter overhovedet har adgang til boligen.

Derfor er det altafgørende, at man forhindrer deres indgang via kloakken og gennem åbenlyse huller og sprækker.

Man skal derfor sikre sig, at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt. Ifølge Bo Halm Andersen bliver nyere huse i dag opført med en rottespærre.

En rottespærre forhindrer rotter i at trænge ind gennem afløbene, mens kloakvand stadig kan løbe ud i kloakken.

Selvom rottespærren er effektiv, er der mange ældre huse, der ikke har fået den installeret.

”Rottespærren er et effektivt middel til at forhindre rotter i at trænge ind via kloakken. Men kloakken er ikke det eneste sted, rotterne kan trænge ind,” siger Bo Halm Andersen og fortæller, at man kan tage sine forbehold ved at efterse og reparere ydermurene, døre, vinduer og tag for åbenlyse huller og sprækker. Samtidig skal man tjekke sine ventilationsriste for utætheder.

Vigtigt i vintermånederne 

”Er man på forkant og har tættet huller og sprækker, er der mindre risiko for, at de kan komme ind, når vejret er koldt.

Dog skal man huske at lade være at lade kældervinduer stå åbne for lang tid om vinteren. For kan de dufte noget, kan de sagtens hoppe ind,” siger Bo Halm Andersen.

Opstår der et rotteproblem på egen grund, har man også pligt til at oplyse sin pågældende kommune om skadedyrene.

Herefter tager kommunen affære. De sørger for fjernelsen af rotterne, men skaderne fra rotternes besøg skal du selv betale.

”Hvis naboen har problemer med rotter, er det en god ide selv at tjekke efter og være opmærksom. For bliver rotterne blokeret et sted, går de ofte videre til ”naboen”. Det er også god stil selv at gøre de omkringliggende ejendomme opmærksomme på, hvis du selv har et rotteproblem,” siger Bo Halm Andersen.

Vil du læse mere?

Fordele Og Ulemper Ved Biopejsen

Guide: Fordele og ulemper ved biopejsen

Vi ser den ofte i nybyggeri som den æstetiske prik over i’et i stuen. Biopejsen er en smuk løsning til at skabe hygge og stemning med levende ild uden alt besværet og udledning af sodpartikler.

30.10.2020

Sadan Undgar Du Skader Pa Boligen Frost

Pas på frosten: Sådan undgår du skader på boligen

Det er ikke sjovt at være husejer, når kulden rammer. Udover at sneen skal ryddes, kan huset også tage skade af de lave temperaturer, hvis ikke man er opmærksom.

18.12.2020

Guide Sådan Undgår Du Fugt I Boligen

Guide: Sådan undgår du fugt i boligen

Vil du undgå fugt i dit hjem? Det kan hurtigt ødelægge dit indeklima og bygningen, hvis skaden først er sket. Her får du 8 gode råd til, hvordan du kommer fugten til livs.

11.06.2020

Fjern Kuldebroer Og Spar Flere Tusind Kroner Om Året

Fjern kuldebroer og spar flere tusind kroner om året

Trækker det i dit hus? Dårlig isolering og træk i dit hjem kan sende din varmeregning vejret. Heldigvis kan du nemt fikse det. Vi viser, hvordan du kan fjerne kuldebroer og spare tusindvis af kroner.

06.04.2021