Artikel

Årsrapport 2022: "Et usædvanligt år"


2022 var et udfordrende år for os. Alligevel lykkedes det for os at bidrage til den grønne omstilling og skabe et stærkt resultat.

2022 blev et helt usædvanligt år præget af krig i Europa og en energikrise, som har trukket inflationen op på det højeste niveau i næsten 40 år.

Markante begivenheder, der har påvirket vores forretningsaktiviteter og årsresultatet.

Mens handlen med - og transporten af - energi til de danske forbrugere resulterede i et stort underskud, betød succes med handel med energi i udlandet, at året resulterede i et rekordoverskud. 

Den høje inflation og de stigende markedsrenter skabte en negativ spiral for os, der påvirkede vores kunders adfærd og dermed også resultaterne i vores forretningsaktiviteter.

Med landsdækkende aktiviteter inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø, har 2022 været ekstraordinært udfordrende for os.

Det anerkender Jacob Vittrup, adm. direktør her i NRGi.

"Som selskab er vi påvirket af det, der sker omkring os. Og det har været et helt usædvanligt år, der har påvirket resultatet af alle vores forretningsaktiviteter.

Vores netselskab KONSTANT Net blev ramt af højere udgifter til afdækning af nettab,” siger Jacob Vittrup, som fortsætter:

"De volatile elpriser fik både private forbrugere og erhvervskunder til at reducere deres elforbrug, samtidig med at de i stigende grad skiftede fra en fastprisaftale til en variabel prisaftale på tidspunkter, hvor volumen til vores fastprisprodukter allerede var erhvervet og afdækket. På den måde påvirkede forbrugernes adfærd indtjeningen i vores elhandelsforretning negativt,” siger Jacob Vittrup. 

Den høje inflation og de generelle forsyningsproblemer på materialer førte også til en lavere aktivitet i det byggede miljø, hvor vi både er en udførende og rådgivende aktør.

”Vores aktiviteter inden for elinstallation og eltekniske løsninger var ligeledes påvirket af de udfordringer, som inflationen og energikrisen skabte for vores samfund i 2022. I tillæg har det byggede miljø været ramt af en opbremsning som følge af mangel på materialer og ubalancer i de globale forsyningskæder. De stigende materialepriser, øget energiomkostninger og højere renter har ganske enkelt betydet, at flere erhvervskunder har udsat eller aflyst større udviklings- og renoveringsprojekter,” siger Jacob Vittrup.

Vindmølle set fra neden.

Vi vil fortsat være med til at accelerere den grønne omstilling i Danmark.

Den grønne omstilling er relevant som aldrig før

På trods udfordringerne i de forskellige forretningsaktiviteter lykkedes det alligevel for os at bidrage markant til den grønne omstilling.

Ifølge Jacob Vittrup er der flere og flere kunder i både det private og i erhvervslivet, der har fået øjnene op for den grønne omstilling og fordelene ved at energioptimere.

Og det er positivt, lyder det fra Jacob Vittrup.

”På trods af situationen er vi lykkedes med at elektrificere og skabe grøn omstilling. Og vi kan tydeligt mærke, at de energi- og omstillingsmæssige udfordringer i samfundet har øget incitamentet for at spare på energien. Derfor vil vi fortsat have stort fokus på at kunne rådgive private, virksomheder og offentlige institutioner, som ønsker at spare på energien og samtidig realisere deres grønne ambitioner. Det kommer vi til at se meget mere af i 2023,” siger Jacob Vittrup.

Et stærkt resultat

Mens den nationale del af vores kundeforretninger har været negativt præget af den makroøkonomiske situation, har den internationale handel med energi bidraget til et ekstraordinært resultat og overskud på 3,1 milliarder kroner.

Et resultat, der i al væsentlighed kan henføres til ejerandelen i Energi Danmark.

I 2022 opnåede Energi Danmark et resultat efter skat på 8,8 milliarder kroner skabt på handel med energi over grænserne, herunder handlen med gas.

Det ekstraordinære resultat blev skabt på baggrund af meget vellykkede handelsstrategier uden for de nordiske lande, mens handlen med energi inden for de nordiske lande medførte markante tab grundet tilstedeværelsen af ældre kontrakter med lang løbetid i vindporteføljen.

Resultatet betød, at Energi Danmark bidrog med 2,5 milliarder kroner i dansk selskabsskat i 2022.

Adm. direktør for NRGi, Jacob Vittrup

Adm. direktør for NRGi, Jacob Vittrup, er glad for, at vi kan give endnu mere værdi tilbage til vores samfund.

Mere rabat til andelshaverne – og mere grøn udvikling

Det ekstraordinære årsresultat kommer vores 230.000 andelshavere til gode.

De kan således se frem til rabat på tariffer og abonnement, samt flere penge til Værdipuljen, der hvert år støtter projekter, der understøtter den bæredygtige udvikling i samfundet.

”Som forbrugerejet andelsselskab arbejder vi for at skabe værdi for vores andelshavere og for samfundet generelt. Der er ingen tvivl om, at 2022 var et år, hvor de høje energipriser og inflationen kunne mærkes overalt. Det kunne man i erhvervslivet, men ikke mindst i de danske hjem. Så jeg er naturligvis glad for, at vi i år kan give endnu mere tilbage til dem,” siger Jacob Vittrup.

Vi vil således give 20 procent rabat på tariffer og abonnement til selskabets andelshavere, svarende til 80 millioner kroner.

Det betyder også, at vi over årene samlet set har udbetalt 2,5 milliarder i rabat til andelshaverne.

Derudover kan ildsjæle, foreninger og virksomheder søge om støtte til at føre deres grønne idé ud i virkeligheden. Værdipuljen åbner to gange i 2023, hvor der i alt er 10 millioner kroner i puljen.

Du kan læse hele årsrapporten for 2022. 

Læs årsrapporten 2022