Artikel

Økonomi frem for miljø dikterer danskernes renoveringslyst


Trods stigende klimafokus er udsigten til at spare penge stadig vigtigere end den grønne omstilling, når danskerne renoverer. Men en ny tendens ulmer, viser ny måling, som Gjensidige og NRGi står bag.

Det Skal Du Huske, Inden Du Køber Bolig 1

Størstedelen af den danske boligmasse befinder sig i en energiklasse, hvor det er rentabelt at energiforbedre, og med energistyrelsens aktuelle tilskudspulje på hele 675 mio. kr. i ryggen, er der særlig gode muligheder for at hente støttekroner til energirenovering.

Samtidig tyder seneste klimarapport fra FN på en dyster fremtid for klimaet, hvis vi ikke aktivt handler for at nedbringe CO2-udledningen fra bl.a. vores boliger og bygninger.

Alligevel lader hovedparten af danskerne imidlertid ikke til at være styret af bekymringen for klimaet, men snarere af forventningen om at spare penge på forbruget, når de renoverer deres bolig.

Således viser en ny Kantar Gallup-måling foretaget af Gjensidige og NRGi, at 60 % af danskerne betegner økonomien som vigtigste årsag til at sætte gang i renoveringsprojekter i boligen.

"Selvom de klimamæssige gevinster er vigtige, skal vi passe på, at vi ikke fortaber os i grønne argumenter, der ligger for langt fra realiteten. De skal simpelthen bakkes op af håndgribelige økonomiske fordele på både kort og på lang sigt, " forklarer Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige.

Ny grøn tendens

Selvom økonomien vejer tungest for de fleste danskere, er der en bevægelse mod, at flere danskere har klimaet og omstillingen øverst på prioriteringslisten. Således svarer hele 15 % af danskerne, at muligheden for at bidrage til den grønne omstilling er vigtigst for dem, når de renoverer.

"Det er jo ikke sådan, at det ene udelukker det andet. Men vi oplever i stigende grad på vores kundebesøg, at flere danskere vælger at energirenovere med fokus på at gøre boligen grønnere, også selvom det måske ikke er rentabelt på kort sigt.

Dog vil andre åbenlyse fordele jo ikke være ligegyldige. Derfor ser jeg det som afgørende, at rådgiverne formidler dels de konkrete fordele for den enkelte boligejer og dels fordelene for omstillingen i et større perspektiv – eksempelvis den langsigtede omsættelighed af ens bolig,” forklarer Jacob Vittrup, der adm. direktør for NRGi.

Gulerod kan blive fjernet

I tilgift til den aktuelle håndværkerpulje på 675 mio. kroner, har det i årevis været muligt at få skattefradrag til bl.a. håndværksydelser og energirenovering. Et fradrag, der for 2021 blev forhøjet markant, men som man fra politisk side forhandler om at nedjustere eller helt fjerne som følge af den forsatte økonomiske vækst. Dertil kommer, at den aktuelle bygningspulje fra Energistyrelsen på nuværende tidspunkt står til at falde gradvist de næste fem år til 200 mio. kroner i 2026.

"Fordele ved at energirenovere skal være tydelige for boligejerne og ikke blot holdes i live af diverse støtteordninger. Heldigvis forholder det sig jo sådan, at mange renoveringer i sig selv både vil kunne tjene sig hjem over en ganske kort årrække, ligesom renoveringerne øger komforten i boligen og minimerer risiko for andre skader som følge af manglende vedligehold. Når det er sagt, kan støtteordningerne fremme fordelene og gøre større renoveringer mulige for mange flere boligejere med sundere og grønnere boliger til følge," slutter Henrik Sagild.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i juni 2021 af Kantar Gallup for NRGI og Gjensidige Forsikring. De adspurgte i undersøgelsen består af 1057 repræsentativt udvalgte danskere, der har svaret på spørgsmål om forbrugsvaner, boligbehov samt sundhed under Corona.