Artikel

Stil op til NRGi's repræsentantskab


Vil du have indflydelse på den grønne omstilling? Fra den 26. oktober kan du som andelshaver i Aarhus og Favrskov stille op til repræsentantskabsvalget i NRGi.

Bestyrelsesformand for NRGi, Jens Myrup Pedersen

Bestyrelsesformand Jens Myrup Pedersen håber at se mange kandidater på stemmesedlerne.

Bliv en væsentlig sparringspartner

Fra den 26. oktober til den 1. december kan du som andelshaver i Aarhus og Favrskov stille op til repræsentantskabsvalget for NRGi.

Og spørger du bestyrelsesformand i NRGi, Jens Myrup Pedersen, er der en stærk tro på, at mange andelshavere vil stille op som kandidat, så vi kan få glæde af deres engagement, dialog og sparring. 

For grøn omstilling har aldrig fyldt mere i vores hverdag end det gør i dag. 

“Repræsentantskabet er en væsentlig sparringspartner for NRGi’s bestyrelse og ledelse. Jeg håber på at se rigtige mange kandidater på stemmesedlerne,” siger Jens Myrup Pedersen og fortsætter:

“Med stærke kompetencer inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø spiller NRGi en vigtig rolle i den grønne omstilling af Danmark. Og nødvendigheden af den omstilling viser sig i denne tid med al tydelighed. Det er en stor opgave, som kræver inddragelse og forankring blandt borgerne og i særdeleshed blandt engagerede andelshavere.”

Vidste du at ...

Repræsentantskabet er NRGi's øverste myndighed og består af 100 medlemmer, der vælges af og blandt vores 230.000 andelshavere?

“Vi håber, at dette valg kan styrke NRGi’s repræsentantskab yderligere med flere engagerede kvinder og yngre medlemmer gerne med forskellig etnisk baggrund.”
Jens Myrup Pedersen Bestyrelsesformand i NRGi
Kvinde klapper i hænderne til et repræsentantskabsmøde

Et mangfoldigt repræsentantskab

120.000 andelshavere har mulighed for at stille op til valget, uanset om man til daglig er direktør, studerende eller klimaentusiast.

Det vigtigste er ens lyst til at være med i dialogen om beslutninger, der har betydning for den grønne omstilling og udviklingen af lokalområdet.

“NRGi er demokratisk ejet og vi håber, at dette valg kan styrke NRGi’s repræsentantskab yderligere med flere engagerede kvinder og yngre medlemmer gerne med forskellig etnisk baggrund,” siger Jens Myrup Pedersen og fortsætter:

“På den måde får vi i bestyrelsen og i ledelsen en endnu mere kvalificeret sparringspartner i form af et mangfoldigt repræsentantskab, der på bedst mulige måde afspejler og repræsenterer vores 225.000 andelshavere og deres interesser,” siger bestyrelsesformand for Jens Myrup Pedersen.

Selve valget gennemføres i perioden 30. januar – 12. februar 2023.

Vil du stille op til valget?

Vil du repræsentere 225.000 andelshavere i dit lokalområde og have indflydelse på den grønne omstilling? 

Læs mere om valget, og stil op som kandidat på nrgi.dk/stil-op.