NRGi kommer ud af 2020 med trecifret millionoverskud og et markant bidrag til den grønne omstilling

28.05.2021

Andelsejede NRGi kom ud af 2020 med et overskud på mere end 100 mio. kroner samtidig med, at der blev realiseret vigtige klimaindsatser. I et år, der var udfordrende for mange af NRGi-koncernens andelshavere, kunne koncernen desuden uddele en hjælpepakke på 23 millioner kroner.

I løbet af 2020 har NRGi rejst en vindmøllepark, investeret yderligere i at udvikle el-nettet, som er omdrejningspunktet for elektrificeringen, fortsat udrulningen af fibernettet samt medvirket til at øge antallet af ladepunkter til elbiler.

I bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen har NRGi også fortsat udviklingen af aktiviteterne med at energieffektivisere bygninger og industrielle processer, ligesom aktiviteter og kompetencer inden for elektrificering og digitalisering er blevet styrket yderligere.

”Reduktionen af vores hjemlige CO2-udledning er sammen med den igangværende elektrificering altafgørende for omstillingen og en grønnere fremtid for Danmark. Årets konkrete investeringer og vores strategiske fokus understøtter dette,” fortæller Jacob Vittrup, der er adm. direktør i NRGi.

På den finansielle side lykkedes det at indfri forventningerne. Således realiserede koncernen 102 millioner kroner på bundlinjen og en omsætning på 2.047 millioner kroner. Som et ekstraordinært tiltag valgte man i juni måned at yde gratis net-tarif til alle andelshavere på 23 millioner kroner, hvilket påvirkede bundlinjen negativt.

”2020 var på alle måder et anderledes år, der krævede en stor tilpasningsevne hos vores medarbejdere. Trods en midlertidig nedgang i nogle af de forretningsmæssige aktiviteter realiserede vi et tilfredsstillende resultat samtidig med, at vi sikrede fortsat fremdrift i vores strategiske arbejde med at skabe en grønnere fremtid,” lyder det fra koncerndirektøren.

Behovet for hurtige og stabile internetforbindelser viste sig for alvor i 2020, hvor størstedelen af de danske arbejdspladser blev omdannet til hjemmearbejdspladser. Aldrig har det været vigtigere at sikre en velfungerende digital infrastruktur til at minimere distancen og holde gang i aktiviteterne. Derfor var det kærkomment, at Fibia, som NRGi er medejer af, tilbød yderligere 25.000 østjyske adresser i 2020 at få adgang til hurtigt fibernet. Det var et vigtigt led i planen om at sikre, at alle NRGi’s andelshavere får tilbuddet om hurtigt fibernet ved udgangen af 2023.

Overgangen til en grønnere bilpark fik også et gevaldigt skub i den rigtige retning. NRGi har en ejerandel i Clever, der har igangsat en massiv udbygning af infrastrukturen til elbiler med 10.000 nye ladepunkter fordelt i hele landet frem mod 2025.

NRGi vil med sine aktiviteter øge klimabidraget yderligere i 2021. Desuden forventes omsætningen øget til ca. 2.300 millioner kroner, ligesom årets resultat forventes at ligge i intervallet 100-125 millioner kroner.

Økonomiske højdepunkter for 2020

  • Omsætningen blev på 2.047 sammenlignet med 2.094 mio. kr. i 2019
  • Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev på 320 mio. kr. sammenlignet med 349 mio. kr. i 2019
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev på 74 mio. kr. sammenlignet med 119 mio. kr. i 2019
  • Resultat før skat (EBT) blev på 102 mio. kr. sammenlignet med 233 mio. kr. i 2019
  • Gratis net-tarif til alle andelshavere på 23 millioner kroner påvirkede ovenstående resultater negativt.

Om NRGi

NRGi blev stiftet i 1915 og er et andelsselskab med 220.000 andelshavere. Med kompetencer inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø arbejder NRGi for et grønnere Danmark. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem, der skal tage over efter os.

NRGi beskæftiger ca. 1.500 medarbejdere og omsatte i 2020 for godt 2 mia. kr.

For mere information, kontakt: