Ordningen med de grønne blade ophører


Mange energiselskaber, inklusiv NRGi, har brugt de grønne blade til at kommunikere om elprodukter, hvor elforbruget er dækket af strøm fra vedvarende energikilder. Men fra den 1. september 2024 er det slut.

Havvindmøller

Hvad betyder de grønne blade?

I 2020 indførte Forbrugerombudsmanden en mærkningsordning, der består af et eller to grønne blade, for strøm fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Formålet med ordningen var, at det skulle være nemmere for forbrugerne at vælge og ikke mindst gennemskue grønne elaftaler.

Det blev den 3. juni 2024 besluttet, at bladordningen skal nedlægges gældende fra den 1. september 2024. Årsagen er, at de forskellige parter ikke kunne komme til enighed om de fremtidige kriterier for ordningen.

En af uenighederne har gået på, at nogle af parterne mener at nogle energiselskaber har vildledt forbrugerne til at tro, at det udelukkende er grøn strøm, der kommer ud af stikkontakterne, når man bestiller en bladmærket elaftale.

Da alt strøm, uanset hvordan den er produceret, bliver blandet sammen i elnettet, kan energiselskaberne altså ikke love, at det udelukkende er grøn strøm, der kommer ud til forbrugerne. De grønne blade er derfor kun en lovning på, at der bliver indkøbt grøn strøm svarende til husstandens forbrug.

Det har vi forsøgt at gøre klart i vores kommunikation om de grønne blade.

Ikon med et grønt blad

Et grønt blad

Strømprodukter, der er kategoriseret med ét blad, betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da elselskabet køber oprindelsesgarantier svarende til hele kundens elforbrug.

Hvad er oprindelsesgarantier?

Fordi strømmen blandes sammen i det fælles ledningsnet, har det været nødvendigt at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, dit energiselskab går ind og køber på dine vegne.

Ikon med to grønne blade

To grønne blade

Strømprodukter kategoriseret med to blade betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da elselskabet køber oprindelsesgarantier svarende til hele kundens elforbrug. Derudover sikres klimatiltag, som reducerer mængden af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den strøm, kunden forbruger, havde den ikke været certificeret grøn.

Men hvad betyder det for dig, at de grønne blade forsvinder?

Er du kunde hos os på en elaftale med et eller to blade, skal du vide, at bladordningen forsvinder, men at det absolut ingen konsekvenser har for hverken din elaftale eller din elregning.

Du vil fortsat støtte den grønne omstilling ved at betale et klimatillæg gennem din elregning. Og det skal du have tak for.

 

Telefon

Vi sidder klar til at hjælpe

Giver bladordningen anledning til spørgsmål til din elaftale, regninger eller andet? Så kontakt os på 7011 4500 alle hverdage fra 8.00 - 18.00.

Dansk vindmølle og pige

Strøm fra danske vindmøller

Vi sælger strøm fra danske vindmøller og solceller for at skubbe til den grønne omstilling.

Bestil strøm
Solceller på grøn mark

Bliv klogere på energiformer

Strøm kan produceres på mange måder. Vil du vide mere om de forskellige metoder?