Hvem leverer min strøm?


Uanset hvor strømmen bliver produceret, skal den transporteres fra A til B, før den kan komme ud af dine kontakter. Men hvem er det egentlig, der sørger for, at der er lys i dine lamper og elektricitet til dit køleskab?

Stikdåse med stik i

Netselskabet og elselskabet

Netselskabet står for levering af strømmen. Hvorimod vi, NRGi, er dit elselskab og står for handlen af din strøm.

Hvilket elselskab, du ønsker, er helt op til dig. I Danmark kan du frit vælge mellem mange forskellige elselskaber og aftaler, og som udgangspunkt kan du skifte så ofte, du vil. Det koster nemlig ingenting at skifte fra et elselskab til et andet. Du skal dog være opmærksom på, at du måske skal betale et gebyr for at skifte, hvis din nuværende aftale har en bindingsperiode, som endnu ikke er udløbet.

Dit elselskab er imidlertid ikke det eneste, du kan takke for, at dit fjernsyn tænder, når du trykker på fjernbetjeningen. Når du betaler din elregning, betaler du nemlig til to forskellige selskaber – dit elselskab og dit netselskab. Elselskabet er det selskab, du køber strømmen fra, mens netselskabet er det, der ejer kablerne, som strømmen ledes igennem, når den skal ud til din bolig. Det er dermed dit netselskab, der står for leverancen af din strøm.

Find dit netselskab

Selvom du frit kan vælge elselskab, så kan du ikke selv vælge dit netselskab. Ganske vist findes der omtrent 60 forskellige netselskaber i Danmark, men der er kun ét netselskab, som ejer kablerne ved din bolig. Hvis du gerne vil finde det netselskab, der driver distributionsnettet i dit område, så er det heldigvis ganske nemt. Hos Dansk Energi kan du indtaste din adresse her og hurtigt finde ud af, hvem der er ansvarlig for transporten af din strøm.

Netop fordi der kun er ét netselskab, som ejer kablerne nær dig, vil forsyningssikkerheden også altid være den samme for din strøm – den påvirkes ikke af, hvilket elselskab du vælger. Kvaliteten af din elektricitet vil heller ikke ændre sig, blot fordi du skifter over til et nyt elselskab. Al den strøm, vi importerer og producerer i Danmark, bliver nemlig sendt ud i det fælles elnet, uanset om den kommer fra vindmøller, naturgas, solenergi, kulkraft eller noget helt femte. I praksis betyder det, at du ikke kan vide, om strømmen i dine kontakter er vedvarende, eller om den stammer fra fossile brændstoffer.

Når det er sagt, er det på ingen måde ligegyldigt, om din elaftale er sort eller grøn. Når du køber klimavenlig elektricitet, er du med til at sikre, at der bliver produceret vedvarende energi svarende til den mængde strøm, du bruger. 

Kort over Norden

Din strøm kan komme langvejs fra

I Danmark er vi langt hen ad vejen selvforsynende, når det kommer til grøn strøm, og en stor del af den strøm, der produceres, kommer fra vindmøller. En del kommer dog også fra kraftvarmeværker, der udvinder elektricitet fra kulkraft og biomasse. Netop kul er dog under udfasning, da fossile brændstoffer skader miljøet. I stedet skal kul erstattes af flere vedvarende energikilder, som ikke udleder store mængder CO2.

Det er dog ikke altid, at vi kan producere strøm nok til at dække vores eget forbrug. I Danmark har vi valgt at satse massivt på vindkraft, men vi skal også bruge strøm, når vinden ikke blæser. Heldigvis er vi en del af det nordeuropæiske elsystem, som gør os i stand til at købe og importere el fra vores nabolande. Fra Tyskland og Sverige henter vi for eksempel elektricitet, der er produceret ved hjælp af atomkraft, men vi importerer også strøm fra vandkraft, vindmøller og kraftvarmeværker.

Handlen med el foregår på den nordiske elbørs Nord Pool, hvor dagsprisen på elektricitet bliver fastsat. På den måde kan man sammenligne elhandel med aktiehandel – på elbørsen bliver der blot handlet med strøm i stedet for aktier. Ligesom med aktier kan prisen på strøm svinge dagligt, og ofte fra time til time.

NRGi app - regninger og forbrug lige ved hånden

Følg dit elforbrug online

Vi gør det nemt for dig at følge med i dit elforbrug. Som kunde hos os kan du nemlig følge dit elforbrug på Mit NRGi - din personlige side.

Ikon med elpris

Sådan sammensættes elprisen

Din samlede elpris består af betaling til staten, netselskabet og elselskabet. Kun cirka 10% af regningen går til betaling for strøm.

Læs mere om din elpris
Ikon med computer

Udviklingen i elprisen

Elprisen kan stige og falde, hver uge, hver dag - ja faktisk hver time. Bliv klogere på, hvorfor elprisen udvikler sig sådan.

Læs mere om udviklingen i elprisen