Det betyder bladene


Forbrugerombudsmanden har indført en klassificering af grønne strøm-produkter, der skal hjælpe forbrugerne, når de vælger elaftale

Ikon med et grønt blad

Et grønt blad

Strømprodukter kategoriseret med ét blad betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da vi køber oprindelsesgarantier svarende til hele dit elforbrug.

Ikon med to grønne blade

To grønne blade

Strømprodukter kategoriseret med to blade betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da vi køber oprindelsesgarantier svarende til hele dit elforbrug. Derudover sørger vi for klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den strøm, du forbruger, havde den ikke været certificeret grøn.

Uanset hvilket produkt du vælger, får du ikke ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet i elnettet.

Tilmeld dig strøm

Er du endnu ikke kunde - bliv det nu!

Vi tilbyder udelukkende grønne elaftaler med mindst ét grønt blad. Det betyder, at du hos os er sikret strøm fra danske vindmøller.

Grøn strøm og oprindelsesgarantier

Der findes kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm (der produceres af vedvarende energikilder som fx vindmøller) og ”traditionel” sort strøm (der er produceret af fossile brændsler på fx kulkraftværker).

Hvad er oprindelsesgarantier?

Fordi strømmen blandes sammen i det fælles ledningsnet, har det været nødvendigt at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, dit energiselskab går ind og køber på dine vegne.

Hvordan fungerer de i praksis?

Dit her og nu-forbrug "låner" blandet strøm af det fælles ledningsnet, hver gang du tænder for en stikkontakt.

Den strøm du forbruger, holder dit energiselskab regnskab med, og køber så den tilsvarende mængde strøm fra den energikilde, som er en del af din elaftale. Det kan være vindmøller, atomkraft, solceller eller andet.

Hos os dækker vi al den grønne strøm, vores kunder køber, af gennem køb af oprindelsesgarantier fra danske vindmøller. Dermed er du garanteret, at dit energiforbrug i sidste ende er dækket af 100% grøn strøm.

Skov set fra oven

Hos os bliver strøm til ny skov

Vi arbejder vi for en renere planet til glæde for alle os, der er her i dag og alle dem, der skal tage over efter os. Netop derfor er det vigtigt, at det er nemt for dig og vores andre elkunder at vælge en bæredygtig energiløsning – så vi alle bliver del af den grønne omstilling.

Vore grønneste elaftale Bevar-Mig-El er ikke kun lig med grøn strøm fra danske vindmøller. Med Bevar-Mig-El er du samtidig med til at sikre, at der plantes ny skov i Danmark. Det giver mening fordi skov er noget af det mest effektive til at binde og lagre den CO2, som udledes. 

Sammen skaber vi fremtiden

En husstand på 2 voksne og 2 børn bruger i gennemsnit 4.500 kWh om året, hvilket svarer til, at der bliver plantet fire træer om året i vores nye Bevar-Mig-El-skov.

For at det batter noget, skyder vi det hele i gang med at plante, hvad der svarer til 10 fodboldbaner i Østjylland (5 hektar), som vi sammen med dig og vores andre kunder får til at vokse år for år.

Til at hjælpe os har vi indgået et samarbejde med Hedeselskabet, der har 150 års erfaring med skovrejsning, naturpleje og skånsom drift med fokus på biodiversitet. Det er også Hedeselskabet, der står som garant for dokumentationen af gevinsten for miljøet og sørger for, at skoven trives, så vi alle kan komme ud og nyde naturen i vores fælles skov.

Læs mere om Bevar-Mig-El

Vinmølle i solnedgang

Vindenergi

Vindkraft er én af de mest anvendte former for vedvarende energi på verdensplan.

Læs mere om vindenergi
Vandkraftværk

Vandenergi

Cirka 70% af jordens overflade er dækket med vand, som indeholder et stort potentiale til at producere strøm af den vedvarende slags.

Læs mere om vandenergi
Hånd ved solceller

Solenergi

Solen er en uudtømmelig energiressource, som har potentiale til at forsyne os med strøm og varme i millioner af år.

Læs mere om solenergi