Artikel

Forårstjek af dit hus: Her er 7 steder, du altid bør tjekke


Når vinteren er overstået, bør du give dit hus et grundigt forårstjek, så du undgår dyre og omfattende skader.

NRGi rådgiver, Bo Halm Andersen, undersøger en tagrende

Tjek om dine tagrender trænger til en kærlig hånd efter vinteren.

1. Rens husets tagrender

Foråret er så småt på vej, og det betyder, at det er blevet tid til at finde arbejdshandskerne frem.

Vi har nemlig bedt vores faste ekspert, byggesagkyndig og energikonsulent her i NRGi, Bo Halm Andersen om at løfte sløret for syv typiske steder ved huset, som du altid bør undersøge om foråret.

Start med tagrenderne

Efterårets blæsende og regnfulde dage og en lang vinter med kulde og sne kan nemt føre til en række skader på tagrenderne, som du bør få fikset inden sommeren melder sin ankomst.

For der er jo desværre ingen garantier for, at sommeren udelukkende vil byde på dage med høj solskin, blå himmel og masser af varme. 

Så find stigen frem fra garagen eller skuret, og giv dine tagrender et forårstjek.

Er der meget snavs, blade, grene og andet skidt i dine tagrender, bør du sætte gang i en forårsrengøring og rense dine tagrender.

Hvis dine tagrender er tilstoppede, kan det nemt medføre fugt- og vandskader på ydermuren.

Hold øje med:

 • At tagrenden har en hældning mod nedløbsrøret.
 • Synlige skader, såsom revner eller utætheder på tagrenderne - særligt ved tagrendernes samlinger.
 • Om tagrenderne er tilstoppede og bør renses. F.eks. ved at fjerne blade fra tagrenden. 
 • Rust på metaltagrender, som kan resultere i huller som følge af gennemtæring
 • Om dine tagnedløb er tilstoppede. Det kan du undersøge ved at fylde vand i tagrenden, hvorefter du holder øje med om vandet forsvinder eller ophober sig i tagrenden.
NRGi rådgiver, Bo Halm Andersen, undersøger inddækningen ved et tagvindue.

Som boligejer kan det være en god idé at tjekke taget flere gange om året.

2. Pas på taget

Du behøver ikke at stille din stige alt for langt væk. For det næste, du bør give et forårstjek, er taget på dit hus.

Det er næppe en overraskelse, at taget på dit hus skal stå imod meget fra naturens side. Det betyder også, at det kan blive en af de helt dyre udgiftsposter, hvis det ikke vedligeholdes løbende.

Derfor er det - uanset årstid - altid en god idé at se dit tag efter i sømmene.

Hold øje med:

 • Løse, manglende eller beskadigede tagsten.
 • At alle tagsten er intakte og ligger korrekt, så der ikke kan trænge vand ind til selve tagkonstruktionen.
 • Inddækningen ved husets skorsten og ved tagvinduer. Hold øje med om de er tætte mod tagbelægningen - de kan nemlig godt løsne sig i storm og blæst.
 • Husets vindskeder for enden af gavlen. Er de ødelagte eller revnet, bør du få det fikset.

Hvis der er tale om større og dyre skader på taget, bør du ringe til en tagtekniker, der kan vurdere, om taget kan repareres eller eventuelt skal udskiftes.

3. Forårstjek af loftet

Du bør også foretage en indvendig gennemgang af taget fra husets loft, hvor du blandt andet kigger efter, om der kan opstå rådskader.

Gå en tur op på loftet, mens der stadig er dagslys, og undgå at tænde for lyset. Hvis der kommer sollys ind gennem huller eller større utætheder i taget, kan der også komme regn og sne - især fygesne - ind.

Fygesne kan nemlig finde vej ind på loftet gennem de mindste sprækker. Og når sneen smelter, kan det give skader i form af fugtskader, svamp og skimmelvækst på trækonstruktionen. Når det først er sket, kan det blive en meget dyr affære at få det bragt i orden igen.

Hold øje med:

 • Huller i taget, så regn eller sne kan komme ind.
 • Synlige tegn på fugtskader på loftet, som kan føre til skimmelsvamp i huset.
 • Om loftisoleringen er blevet beskadiget i løbet af vinteren. Skader på isoleringen kan f.eks. være, at den er faldet sammen eller er blevet fugtig.
 • Din gangbro på loftet, hvis du har sådan. Kig efter fugtskjolder, dette kan nemlig være tegn på utæthed i taget og meget fugt. 
NRGi rådgiver, Bo Halm Andersen, tjekker en fuge på et hus

Gå en tur rundt om huset for at undersøge husets murværk.

4. Tjek facaden på huset

Vintermånederne kan også være hårde ved husets facade og murværk, hvor især fugerne i murstenshuse er særligt udsatte for efterårs- og vintervejret.

Så gå en tur rundt om dit hus, og kig efter revner, løst puds og frostsprængninger i facaden - både i fugerne og ved selve murstenene.

Vinterens minusgrader kan forårsage frostsprængninger, som får mørtlen til at smuldre væk. Og er der sket skader på murværket, er det vigtigt at få det ordnet hurtigt.

Hvis der trænger vand ind i murværket og til den bagvedliggende konstruktion, kan det i mange tilfælde skabe flere problemer og skader, når frosten kommer igen.

Hold øje med:

 • Om fugerne mellem murstenene på husets facade har revner eller er faldet ud.
 • Ødelagte mursten, f.eks. frostsprængte mursten.
 • Ødelagte fuger, hvor mørtlen er porøs eller ved at smuldre væk.

Du kan skrabe på mørtlen med en skruetrækker for at se, om den er skrøbelig og kan skubbes løs. 

Træværksfacader

Hvis du har træværk på huset facade, er det en god ide at kigge efter, hvordan farven har udviklet sig.

Er træet lysnet, er det et tegn på, at det trænger til træbeskyttelse, hvorimod det kan være tegn på svamp, hvis der er mørke aftegninger og skjolder eller gule pletter på træet.

Energi- og bolig

Har din bolig et højt energiforbrug?

Få en fagmand på besøg og få overblik over, hvad du kan gøre for at energi­optimere dit hjem, sænke din varme­regning og gøre din bolig mere klima­venlig.

NRGi rådgiver, Bo Halm Andersen, tjekker en fuge på et hus

Hold øje med husets sokkel, der kan blive ramt af både store og små skader.

5. Husk at tjekke soklen

Det er også vigtigt, at du giver soklen på dit hus en grundig gennemgang.

Soklen kan udvikle revner og skader - især efter en hård vinter. Sørg for at inspicere soklen for revner eller sprækker, der kan lade fugt trænge ind i fundamentet og videre op i konstruktionen.

Små revner kan ofte udbedres nemt, mens større revner kan kræve mere omfattende reparationer.

Hold øje med:

 • Mørke pletter eller plamager, som følge af vand og fugt.
 • Om eventuelle ventilationsåbninger er blokerede.
 • Revner eller afskalninger, der kan tillade fugtindtrængning.
 • At jorden hælder væk fra huset for god dræning.

Der kan dog være stor forskel på revnernes omfang.

Ved at tjekke huset, kan du hurtigt få overblik over, om der blot er tale om en revne, der kan pudses op eller der er tale om en større skade, der kræver en omfattende renovation.

Hvis revnen er fortsat op i murværket, er skaden muligvis mere omfattende, og det vil være en god idé at kontakte en fagperson, der kan kigge på din bolig.

Bo Halm Andersen undersøger en dørkarm

Undersøg boligens vinduer og døre, når du giver dit hus et forårstjek.

6. Undersøg husets døre og vinduer

Foråret er det perfekte tidspunkt at tjekke dine vinduer og døre.

Du kan blandt andet tjekke, om der er tegn på råd og svamp i træværket - særligt ved bund- og glaslister.

Frost og isdannelse kan forårsage skade på tætningslister mellem termoruder og karme. Og der kan ligeledes trænge vand ned bag bundlister, hvilket på sigt kan føre til at træet bliver nedbrudt.

Hold øje med:

 • Om dine tætningslister er slidte og ødelagte, hvilket kan forårsage træk. Det kan få din varmeregning til at stige, når varmen siver ud og samtidig være med til at skabe et dårligt indeklima. 
 • Revner på vinduesrammerne, der kan påvirke tætheden.
 • Vinduernes hængsler fungerer korrekt.
 • Tegn på fugt eller råd i træværket. Et trick er at stikke en skruetrækker ind i trærammen. Hvis den går 3-6 mm ind, kan det indikere fugtskader. Går den dybere, kan træet være råddent og kræve udskiftning.

7. Tjek husets vandrør

Til sidst bør du tjekke dine vandrør i huset.

Frost kan få vandet i dine rør til at fryse til og udvide sig, hvilket kan skabe frostsprængninger og lækager. Det gælder især vandrør i kolde områder som skunk- eller tagrum og udendørs vandhaner.

Hold øje med:

 • Tegn på frostsprængninger. Sørg for at undersøge rør for sprækker eller utætheder.
 • Skader på de udvendige vandhaner.

Vil du læse mere?

NRGi Rådgiver undersøger et vindue (1)

Luftfugtighed i hjemmet: Her er alt, du skal vide

Bliv klogere på, hvad luftfugtighed er. Og få ekspertens 5 bedste råd til at forbedre luftfugtigheden i dit hjem.

04.04.2023

Murermestervilla Fra 1950

Energirenovering: Sådan energi­optimerer du dit hus

Vil du sænke din varmeregning, skabe et mere behageligt indeklima og samtidig gøre noget godt for klimaet? Så er det måske tid til at energirenovere dit hus.

27.10.2023

Reducer Din Varmeregning Ved At Skrue Op For Radiatorerne

Det betyder tallene på radiatorens termostat

Har du tænkt over, hvad tallene på din radiators termostat egentlig betyder? Bliv klogere på det her og få mere ud af dine radiatorer.

05.02.2024

NRGi Rådgiver står ved en bolig

Energirenoveringspuljen 2024: Sådan får du tilskud

Vil du energirenovere din bolig? Søg tilskud fra energirenoveringspuljen. Puljen er åben.

08.04.2024