Artikel

Energirenoveringspuljen 2024: Sådan får du tilskud


Vil du energirenovere din bolig? Søg tilskud fra energirenoveringspuljen. Puljen er åben.

NRGi står udenfor og taler med et ægtepar

Hvad er energi­renoveringspuljen?

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning til husejere, der vil energioptimere og udføre energibesparende projekter i deres bolig. 

Formålet med energirenoveringspuljen er at nedbringe energiforbruget i helårsboliger i hele landet. Du kan bl.a. søge tilskud til isolering, vinduer og ventilation.

Energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen erstattede i 2023 den pulje, der hed bygningspuljen. Og det er Energistyrelsen, der står bag de to nye puljer.

Men inden energirenoveringspuljen åbner og du sender din ansøgning, er det en god idé at undersøge, hvilke energibesparende forbedringer, du kan søge om tilskud til, om der er krav til dit eksisterende energimærke og hvad du ellers skal være opmærksom på, inden du går i gang med at søge tilskud.

NRGi rådgiver undersøger boligens facade

Tal eventuelt med en fagmand om, hvilke energibesparende projekter, der bedst kan betale sig for dig.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan overordnet set få tilskud til fem ting: Vinduer, isolering, ventilationsanlæg, vandbåret rumvarme og energimærke.

Fælles for de fem ting er naturligvis, at de dækker over projekter, der kan nedbringe energiforbruget i din bolig eller få overblik over, hvor du med fordel kan energioptimere. 

Du kan vælge, om du kun vil søge tilskud til enkelte tiltag eller om du vil søge tilskud til forskellige energiforbedringer eller flere projekter.

Vinduer

 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsvinduer på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas eller udskiftning til vindue med koblet ramme

Isolering

 • Udvendig efterisolering af massiv og let ydervæg – gælder ikke hulmur og kælderydervæg
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Ventilationsanlæg

 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding

Vandbåret rumvarme

 • Installation af fordelingsanlæg til vandbåret rumvarme

Energimærke

 • Du kan søge om tilskud til energimærke, hvis du også søger om støtte til et energioptimeringsprojekt
 • Dit energimærke skal være udarbejdet inden for de sidste 24 måneder, hvis du ønsker at søge tilskud til det
NRGi rådgiver sidder ved et bord og taler med et ægtepar

Sørg for at din bolig lever op til kravene, inden energi­renoveringspuljen åbner.

Hvem kan ansøge om tilskud fra energi­renoveringspuljen?

Du kan som privat boligejer ansøge om tilskud til energiforbedringer af din helårsbolig, hvis din bolig har energimærke Eeller G

Årsagen til at man kun giver tilskud til boliger med disse energimærker er, at energirenoveringspuljen skal gå til de boliger, hvor der er størst potentiale for at spare på energien. Og det er typisk et højt energiforbrug i boliger med energimærke E, F eller G.

Boligens energimærke er derfor afgørende for, om der gives tilskud til dine energiforbedringer.

Du kan derfor forvente følgende krav: 

 • Din bolig har et gyldigt energimærke - E, F eller G
 • Du må ikke have renoveret din bolig siden energimærkningen
 • Du må først påbegynde dit energioptimerende projekt efter at du har fået tilsagn om tilskud
 • Din bolig skal være en helårsbolig (ifølge BBR)

Fakta om energirenoveringspuljen

Tilsagn om støtte

Tilsagn om støtte

I 2023 fik 1.373 boligejere tilsagn om støtte. 

Energirenoveret boligen

Energirenoveret boligen

Mere end 20.000 danskere har fået tilskud fra Energistyrelsens puljer. 

Tilskud til bestemte energimærker

Tilskud til bestemte energimærker

Du kan søge tilskud, hvis dit bolig har energimærke E, F eller G

NRGi rådgiver taler med et ægtepar

Tal med en ekspert om, hvad der giver mest værdi for dig og din bolig.

Hvor meget kan du få i tilskud?

Det helt store spørgsmål er naturligvis - hvor mange penge kan du forvente at få i tilskud fra energirenoveringspuljen?

Det kommer dog an på, hvilket projekt eller projekter, du går i gang med.

Tilskud fra energirenoveringspuljen beregnes nemlig ud fra den estimerede gennemsnitlig markedspris for et renoveringsprojekt. Din boligs energimærke spiller også en rolle for, hvilke tilskudssatser, du kan forvente fra energirenoveringspuljen.

Hvis du gerne vil dykke mere ned i energirenoveringspuljens tilskudssatser, har Energistyrelsen lavet en oversigt, hvor du kan se de forskellige tilskudssatser. 

Se tilskudssatser
En kvinde sidder i en sofa med en computer

Det er en god idé at sidde klar ved tasterne, når energi­renoveringspuljen åbner.

Sådan søger du tilskud fra energi­renoveringspuljen

Du skal søge om tilskud til energirenovering fra energirenoveringspuljen via Sparenergis ansøgningsportal.

Når puljen åbner, er det først til mølle princippet, der gælder. Får du tilsagn om tilskud, har du 2 år til at få dit energibesparende projekt udarbejdet.

Du skal også være opmærksom på, at du først får udbetalt tilskuddet, når dit projekt er gennemført. 

Søg tilskud

5 Krav til dig, som boligejer

1. Helårsbolig

1. Helårsbolig

Din bolig skal være en helårsbolig ifølge BBR, og du skal eje huset. 

2. Vent med at udføre projektet

2. Vent med at udføre projektet

Du må først begynde på dit projekt eller indhente et bindende tilbud, når du har fået tilsagn om tilskud. 

3. Gyldigt energimærke

3. Gyldigt energimærke

Din bolig skal have et gyldigt energimærke - E, F eller G. Og der må ikke være lavet ændringer på huset, siden energimærket blev lavet. 

4. Ingen tidligere tilskud

4. Ingen tidligere tilskud

Du må ikke tidligere have modtaget andre tilskud til det samme projekt. 

5. Gyldigt CVR-nummer

5. Gyldigt CVR-nummer

Dit energi­optimerings­projekt skal udføres af en virksomhed med et gyldigt CVR-nummer. 

NRGi rådgiver undersøger et vindue

Har du styr på dokumenter og dokumentation, inden du ansøger om tilskud?

Husk dokumenter og dokumentation

Inden energi­renoveringspuljen åbner, bør du have styr på de vigtige dokumenter og dokumentation. 

Så er du nemlig klar til at søge om tilskud, når energi­renoveringspuljen åbner.

Du skal have styr på følgende:

 • Bevis på, at du ejer din bolig (fx, Tinglysning.dk)
 • Energimærke på din bolig
 • Oversigt over ét eller flere energi­optimerende projekter, du gerne vil have tilskud til 

Ofte stillede spørgsmål

Vil du læse mere?

Opna En Sund Bolig Og Et Godt Helbred

Jagten på det perfekte indeklima: Sådan får du en sund bolig

Vi tilbringer størstedelen af vores tid i hjemmet. Derfor er det også vigtigt, at vi passer på og værner om vores indeklima, så både huset og os selv kan forblive sunde og raske. Læs mere om det her.

05.11.2020

Forårstjek af dit hus - Klassisk, murermestervilla set udefra

8 tips: Sådan forebygger du skimmelsvamp i dit hjem

Skimmelsvamp kan ramme alle boliger. Men heldigvis kan du med gode råd og vaner sørge for at minimere risikoen for at der kommer skimmelsvamp i dit hjem.

15.12.2022

Vaer Opmaerksom Og Undga Dyre Vandskader

Pas på regnen: Vær opmærksom og undgå dyre vandskader

Vil du undgå vandskader? Kraftig regn og skybrud kan være et mareridt for boligejere, da vandskader er noget af det dyreste og mest uoverskuelige at udbedre.

02.10.2020

Derfor Er Din BBR Meddelelse Vigtig (1)

Indeklima: Sådan forbedrer du inde­klimaet med 9 gode råd

Et godt indeklima har stor betydning for både dit og din boligs helbred. Men hvad påvirker indeklimaet i din bolig? Og hvordan kan du forbedre det? Læs vores 9 gode råd.

06.09.2023