Sådan starter du en opladning derhjemme


Sådan kommer du i gang med at lade derhjemme.

Oplad nu

 1. Klik på din ladestander i app’en for at åbne den
 2. Vælg fanen Oplad nu
 3. Vælg den bil, du vil oplade
  • Hvis du har tilføjet din bil, vil dette fortælle vores system, hvad din bils batterikapacitet er
  • Hvis du også har integreret din bil, vil dette give systemet en opladningstilstand
 4. Vælg den mængde, du oplader
  • Du kan vælge at oplade en fast mængde kWh, kontinuerlig opladning eller procentvis opladning
  • Din bil er altid i stand til at stoppe opladningen, hvis batterigrænsen i bilens indstillinger nås
 5. Swipe for at starte opladningen

Planlagt opladning

 1. Klik på din ladestander i app’en for at åbne den
 2. Vælg fanen Planlagt opladning
 3. Vælg den bil, du vil oplade
  • Hvis du har tilføjet din bil, vil dette fortælle vores system, hvad din bils batterikapacitet er
  • Hvis du også har integreret din bil, vil dette give systemet en opladningstilstand
 4. Vælg tidsrammen for opladning
  • Indstil start- og stoptidspunkt for opladningen
  • Din bil er altid i stand til at stoppe opladningen, hvis batterigrænsen i bilindstillingerne er nået
 5. Swipe for at indstille den planlagte opladning
  • Opladningen starter på det indstillede starttidspunkt, også selvom du tilslutter bilen før det

Auto Start

Du kan også indstille din ladestander til at starte opladningen automatisk, når kablet sættes i bilen. Det kræver blot, at du aktiverer Auto Start-funktionen på din ladestander.

Hvis du ikke kan se Enable Auto Start, skal du indstille en Opladning med det samme-regel.

 1. Klik på indstillingshjulet for ladestanderen
 2. Vælg Adgangsindstillinger, og vælg Privat
 3. Slå Aktiver Auto Start til
 4. Klik på Gem ændringer
 5. Sæt stikket i bilen, og start opladningen
  • Din bil er altid i stand til at stoppe opladningen, hvis batterigrænsen i bilindstillingerne er nået

SmartCharge

Du kan indstille opladningen til at ske, når elprisen er billigst eller grønnest.

Før du kan opsætte en SmartCharge, skal du først gennemfør en Hurtig opsætning, så den matcher dine opladningsbehov. I de følgende trin lærer du, hvordan du indstiller en SmartCharge-opladningssession.

 1. Klik på din ladestander i app’en for at åbne den
 2. Vælg fanen SmartCharge
 3. Vælg den bil, du vil oplade
 4. Vælg tidsrammen for opladningen
  • Vælg, hvornår du ønsker, at bilen skal være klar til afhentning
  • Du indstiller en Forsinket start, som vil forsinke starten af opladningen efter dette tidspunkt
  • Din bil er altid i stand til at stoppe opladningen, hvis batterigrænsen i bilindstillingerne er nået
 5. Du kan også justere dine SmartCharge-præferencer for opladningen
 6. Swip for opsætning af SmartCharge-sessionen
  • Opladningen starter i henhold til en SmartCharge-algoritmeberegning, selv hvis du tilslutter bilen før det

Auto SmartCharge

Med Auto SmartCharge oprettes SmartCharge-opladningssessionen automatisk, når du sætter stikket i bilen. Du skal udføre mindst én SmartCharge-session, før du bruger Auto SmartCharge.

Hvis du ikke kan se Enable Auto SmartCharge, skal du indstille en SmartCharge-opladningsregel.

Klik på indstillingshjulet for ladestanderen

 1. Vælg Adgangsindstillinger, og vælg Privat
 2. Slå Aktiver Auto SmartCharge til
 3. Klik på Gem ændringer