Betaling af varmepumpe


Når du bestiller en varmepumpe hos os, kan du selv vælge, hvordan du vil betale for den. Du kan betale kontant, afdrage på den eller betale et månedligt abonnement, hvor alt er inkluderet.

Betal over abonnement

Med en varmepumpe på abonnement har du ingen udbetaling eller uforudsete udgifter til lovpligtig service og almindelige reparationer i aftaleperioden. Det er alt sammen med i dit månedlige abonnement. Vi overvåger dit luft-til-vand anlæg og sikrer, at det hele tiden fungerer, som det skal. 

Fordele ved abonnementet:

  • Ingen uforudsete udgifter i aftalens løbetid. Dit abonnement indeholder det lovpligtige, årlige service samt eventuelle reparationer på anlægget.
  • Vi afkobler dit gamle fyr, installerer din varmepumpe, og sørger for, at du bliver korrekt registeret i BBR , så du opnår reduceret elafgift.
  • Vi sørger for, at du får en grøn elaftale, der både giver dig mulighed for at spare penge på elregningen og bidrager til den grønne omstilling. Du betaler for boligens el separat. Det er ikke inkluderet i dit varmepumpe-abonnement.
  • Overvågning af elforbruget på din husstand.

Betal kontant

Ønsker du at betale varmepumpen kontant, kan du helt selv bestemme, hvordan du finansierer din varmeløsning. Med kontant betaling er du ikke bundet af din varmepumpeleverandør, og efter installation kan du frit vælge den elleverandør, du ønsker.

Betal via afdragsordning

Med en afdragsordning slipper du for det høje startbeløb i forbindelse med overgangen fra din eksisterende varmekilde til installationen af din varmepumpeløsning. Så længe afdragsordningen løber, vil du være bundet af betalingsaftalen med os, men efter nogle år vil lejeaftalen med os ophøre, og du vil herefter få mulighed for at blive ejer af varmepumpen.

Du kan sagtens afslutte din afdragsordning, inden varmepumpen er betalt ud. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du flytter fra din bolig. Ønsker du at afslutte aftalen, betaler du enten restbeløbet for varmepumpen, eller vi kan overdrage aftalen til tilflytteren af boligen efter aftale med denne.  

Varmepumpe i bolig

Skift til varmepumpe

Skal du have ny varmepumpe, så læs mere om vores tilbud. Vi sørger for alt fra rådgivning til installation og service.