Artikel

Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter


At sælge hus kan være en ukendt jungle at navigere rundt i. Der er både mange rapporter tilknyttet det gode salg. Men hvilke er lovpligtige? Og hvilke er blot rare at have? Det får du svar på her.

Boligrapporter På Et Bord

Førsynsrapport

Når tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er klar, kan der tegnes en ejerskifteforsikring.

Men faktisk er der et step før tilstandsrapporten, som der er mange, der ikke kender til.

Med en førsynsrapport får man som boligejer mulighed for at se tilstanden på sit hus, samt de skader en byggesagkyndig vil påpege i tilstandsrapporten, uden det er gældende.

Det giver mulighed for at opdage og udbedre eventuelle skader og dermed få en renere tilstandsrapport fri for de værste anmærkninger.

En NRGi Rådgiver sidder ved et bord

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er et krav, hvis køber ønsker en ejerskifteforsikring.

Den giver en grundig beskrivelse af boligens stand og er med til at skabe tryghed for både køber og sælger. Alt efter omfanget, tildeles de enkelte skader et hussymbol med farverne rød, gul, grå og sort.

Det betyder farverne

Farverne er ikke en direkte erstatning, men giver i stedet udtryk for tiden, hvornår en skade bør udbedres, og om den skal laves på kort eller på længere sigt.

En kritisk skade er markeret med farven rød og bør udbedres hurtigst muligt. Alvorlige skader er markeret med gul og bør udbedres inden for en periode på ca. et par år. For mindre alvorlige skader markeret med grå er der ikke anført konkret tidsperspektiv.

Mulige skader er markeret med sort og bør afdækkes inden køb af en ejendom, da der kan vise sig at være dyre skader, som er omfattende at udbedre.

Tilstandsrapporten sikrer, at køber er indforstået med boligens stand, når der skrives under på købsaftalen, og friholder dermed sælger for ansvar i op til 10 år efter salget.

Prøv vores visuelle tilstandsrapport

Er man i tvivl om omfanget af de forskellige farver, kan man som noget nyt få en Visuel Tilstandsrapport som et digitalt supplement.

Her suppleres den traditionelle rapport med husets skader og bemærkninger gennem billeder, hvilket gør det nemmere for både sælger og køber at få et hurtigt og digitalt overblik på computeren eller mobilen.

Det gør det også nemt at sende den visuelle tilstandsrapport til andre parter som bank, forsikringsselskab eller håndværkere.

En mand tjekker sit relæ

El-installationsrapport

El-installationsrapporten har været et krav siden 2012, og sammen med tilstandsrapporten er det en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring.

Rapporten sikrer, at boligens elinstallationer er udført korrekt, så både køber og sælger undgår at hæfte for eventuelle fejl og mangler i elinstallationerne.

NRGi Rådgiver fortæller om boligrapporter til et ægtepar

Energimærke

Energimærkning af boligen er lovpligtigt for de fleste ejendomme.

Hvis ikke sælger sørger for det, kan køber efter handlen kræve at få mærkningen udarbejdet på sælgers regning.

Energimærkningen udarbejdes for at sikre, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet og alt efter stand og effektivitet, spænder skalaen fra A til G, hvor A er det mest energieffektive, mens G er det mindst effektive.