Artikel

Energimærkningsrapport: Få mere ud af dit energimærke


En energimærkningsrapport er ikke blot en karakter på en skala. Det er en vigtig rapport, der kan hjælpe dig med at energiforbedre dit hjem og potentielt øge værdien af din bolig.

Portrætbillede af Bo Halm Andersen

Bliv klogere på energimærkningsrapporten, når Bo Halm Andersen gennemgår de vigtigste sider i den.

Et gyldigt energimærke er ikke blot en karakter på en skala, som du kun har glæde af, når du skal sætte din bolig til salg.

Det er også en energimærkningsrapport, som er spækket med værdifuld viden, der kan hjælpe dig med at energiforbedre boligen, sænke din varmeregning, mindske boligens CO2-udledning og potentielt øge din boligs værdi.

Vi har derfor bedt vores faste ekspert, byggesagkyndig og energikonsulent her i NRGi, Bo Halm Andersen, om at gøre os klogere på nogle af de vigtigste sider i en energimærkningsrapport, så du kan få mere ud af et gyldigt energimærke. 

Illustration af side 1 - forsiden af en energimærkningsrapport

Få overblik over de vigtigste informationer på side 1 i energimærkningsrapporten.

Side 1 - Din bolig har energimærke ...

På første side af en energimærkningsrapport får du præsenteret de vigtigste informationer fra din boligs energimærke.

Så kan du nemt og hurtigt kan få overblik over boligens energimæssige tilstand og muligheder for forbedringer.

På side 1 i din energimærkningsrapport finder du blandt andet: 

 • Energimærkets karakter
 • Energikonsulentens tre bedste anbefalinger til energirenovering af boligen
 • Boligens årlige besparelsespotentiale
 • Den mulige forbedring af energimærket, hvis du gennemfører alle de rentable renoveringsforslag

Energimærkets karakter

Noget af det første, du lægger mærke til på første side i en energimærkningsrapport, er naturligvis, hvilket bogstav boligen har fået på energimærkningsskalaen, som går fra A2020 til G, hvor A2020 er den mest energieffektive karakter.

I dette eksempel har boligen fået karakteren E i energimærkningsrapporten, hvilket er i den lave ende af skalaen. Det betyder også, at der er et stort potentiale for at gennemføre energiforbedringer.

Det økonomiske besparelsespotentiale

Lige nedenunder bogstavet for dit energimærke kan du se, om du betaler for meget for dine energiudgifter i forhold til, hvad du behøver.

På baggrund af energimærkningsrapporten vurderes det, at denne boligejer hvert år betaler mere end 20.000 kroner til boligens energiforbrug end nødvendigt.

Længere nede på siden i energimærkningsrapporten kan du se, hvordan man er kommet frem til denne potentielle besparelse.

Her kan du også få indsigt i, hvor meget CO2-udledning, du kan spare, når du har udført de rentable tiltag, samt se, hvordan de energimærker kan blive forbedret.

Så meget kan dit energimærke forbedres

Endelig kan du se en energimærkningsskala, hvor det er illustreret, hvad dit nuværende energimærke er ved udarbejdelsen af energimærkningsrapporten, og hvor meget det kan forbedres, hvis du får gennemført de rentable forslag.

Her er det vigtigt at bemærke, at der er flere rentable forslag end blot de tre bedste anbefalinger fra energikonsulenten, som står på side 1.

Du finder alle de rentable forslag på side 3 i energimærkningsrapporten.

5 grunde til at energirenovere

Mindre CO2-udled­ning

Mindre CO2-udled­ning

Lavere varmeregning

Lavere varmeregning

Øget komfort og bedre indeklima

Øget komfort og bedre indeklima

Kan potentielt øge boligens værdi

Kan potentielt øge boligens værdi

Kan forbedre boligens energimærke

Kan forbedre boligens energimærke

Illustration af side 2 - Hjælp til energiforbedringer

På side 2 får du gode råd og vejledning til, hvordan du kommer i gang med at energirenovere.

Side 2 – Kom godt i gang med dine energirenoveringer

På side to i energimærkningsrapporten finder du en uddybende guide til energikonsulentens tre rentable forslag.

Formålet med denne side er at give dig en hjælpende hånd, så du kan komme i gang med at gennemføre energiforbedringer.

Finansiering af dine projekter

Nederst på siden i energimærkningsrapporten, finder du også nogle gode råd om finansiering.

For selvom du kan se frem til store besparelser hvert år, hvis du får udført de rentable forslag fra energikonsulenten, kommer du ikke udenom, at det også er en investering – og at du dermed skal have finansieringen på plads. 

Heldigvis findes der flere muligheder for at få finansieret dine renoveringsprojekter. Du kan blandt andet søge om tilskud fra diverse tilskudspuljer, når de er åbne.

Hvis du har et gasfyr, kan du via afkoblingsordningen slippe for at for at betale afkoblingsgebyret, som kan være op til 10.000 kroner. 

Du kan også få tilskud til en varmepumpe via varmepumpepuljen. Og hvis din bolig har energimærke E, F eller G, og du vil energioptimere din bolig, kan du også søge om tilskud til det gennem energirenoveringspuljen.

Tal med bankerne

Du bør også række ud til din bank og høre, om de kan hjælpe dig.

Mange af landets banker tilbyder nemlig lån, der er målrettet energirenoveringer og forbedringer af boligen. Disse lån – som ofte kaldes for energilån eller grønne lån – har en lav rente og kan måske være den sidste brik i puslespillet om at få din finansiering på plads.

Hvis du vælger at gennemføre energiforbedringer i dit hjem, kan det være en idé at indhente flere tilbud. 

NRGi rådgiver gennemgår et energimærke

Brug for et energimærke?

Lad os hjælpe dig. Med et energimærke får du overblik over boligens energiforbrug og forslag til forbedringer, der kan sænke dine udgifter og dit CO2-aftryk.

Illustration af side 3 i en energimærkningsrapport - Alle rapportens anbefalinger

På side 3 i energimærkningsrapporten får du overblik over alle anbefalinger i forhold til energiforbedringer.

Side 3 – Alle rapportens anbefalinger

På side 3 i din energimærkningsrapport, finder du alle de anbefalinger, som energikonsulenten har fundet frem til efter en gennemgang af din bolig.

Forslagene er opdelt i to:

 • Rentable renoveringsforslag
 • Andre forslag - der kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. 

Men hvad er forskellen?

Rentable renoveringsforslag

Når vi taler om rentable renoveringsforslag, betyder det, at tilbagebetalingstiden er kortere end den teoretiske levetid på materialet eller bygningsdelen. 

Andre forslag

Hvis vi derimod kigger nærmere på andre forslag, der kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer, er tilbagebetalingstiden længere end den teoretiske levetid på materialet end bygningsdelen. 

Illustration af energimærkningsrapporten side 4 - Formålet med energimærkningen

På side 4 i energimærkningsrapporten kan du få overblik, hvad energimærket gør.

Side 4 – Formålet med energimærkningen

På den næste side i energimærkningsrapporten – side 4 – får du en kort gennemgang af formålet med energimærket.

Eller rettere sagt, de to formål, der er med energimærket:

 1. Forventet forbrug - Energimærket skal gøre det nemt at få overblik over en boligs forventet (beregnet) energiforbrug.

  Så kan en interesseret boligkøber få overblik over, hvad de kan forvente at betale til energiforbrug.

  På baggrund af dette forbrug får boligen tildelt et bogstav på energimærkningsskalaen. Det er også derfor, at der i energimærkningsrapporten står, at boligens energimærke fungerer som en slags varedeklaration.

 2. Forslag til besparelser – Boligens energimærke indeholder også forslag til energiforbedringer, der kan sænke boligens energiforbrug.

  Forslagene er opdelt efter, om de er rentable at gennemføre i sig selv eller om de kan være rentable, hvis de bliver udført sammen med andre renoveringer.

Flere fordele ved at energirenovere

Der er god grund til at gå stræbe efter et godt energimærke. Særligt når man kigger på de økonomiske og klimamæssige gevinster.

Men der er også andre fordele ved at energirenovere din bolig. Og det kommer energimærkningsrap-porten naturligvis også ind på.

En velisoleret bolig er nemlig også kendetegnet ved at den har et sundt og godt indeklima. Det vil sige, at der er ingen til minimalt med trækgener, du slipper for kolde overflader eller kuldebroer i dit hjem og du og din familie vil generelt opleve, at det er dejligt og behageligt at være inden for hjemmets fire vægge.

Faktisk forbrug og beregnet forbrug

Vi bliver på side 4 i energimærkningsrapporten. For nederst på siden kan du læse om, hvorfor der kan være forskel på det faktiske forbrug i boligen og det beregnet forbrug.

Et godt eksempel på, hvorfor der kan være forskel mellem de to former for forbrug, kan være temperaturen i huset.

I energimærkningsrapporten bliver det antaget, at der er en konstant temperatur i boligen på 20 grader. Men det kan jo sagtens variere, når vi taler om det faktiske forbrug – afhængigt af dine præferencer, vejret og andre faktorer.

Side 6 - Anvendte energipriser

Side 6 – Anvendte energipriser 

Vi springer frem til side 6 i energimærkningsrapporten.

Her kan du se, hvilke energipriser, der er blevet brugt i forbindelse med udarbejdelsen af boligens energimærke.

Men i og med at et energimærke er gyldigt i 10 år, kan der være andre energipriser, når du kigger på det.

Det er derfor vigtigt, at du sammenligner energipriserne i energimærket med de dagsaktuelle energipriser.

Ofte stillede spørgsmål om energimærkningsrapport

Vil du læse mere?

NRGi Rådgiver undersøger et vindue (1)

Luftfugtighed i hjemmet: Her er alt, du skal vide

Bliv klogere på, hvad luftfugtighed er. Og få ekspertens 5 bedste råd til at forbedre luftfugtigheden i dit hjem.

04.04.2023

Reducer Din Varmeregning Ved At Skrue Op For Radiatorerne

Det betyder tallene på radiatorens termostat

Har du tænkt over, hvad tallene på din radiators termostat egentlig betyder? Bliv klogere på det her og få mere ud af dine radiatorer.

05.02.2024

Bo Halm Andersen Undersøger En Tætningsliste

8 budget­venlige projekter, der kan sænke din varme­regning

Vil du gerne spare på varmen? Vi har samlet 8 projekter, der kan sænke dit varmeforbrug uden, at det sprænger dit budget.

04.12.2023

Løbende Vandhane

Spar på vandet: 10 spare­tips til at sænke dit vandforbrug

Få gode råd og praktiske tips til at spare på vandet med vores guide til vandbesparelse i hjemmet.

16.11.2023