Code of conduct

Leverandørerne har ansvaret for at sikre, at deres underleverandører overholder NRGi-koncernens Code of Conduct.

I NRGi driver vi forretning i forskellige brancher og på tværs af forskellige virksomhedskulturer. Vi har derfor behov for et fælles sæt af principper, der gælder for os alle, og som beskriver, hvad god forretningsførelse er.

NRGi-koncernen efterlever principperne i denne Code of Conduct og forventer, at NRGi-koncernens leverandører gør det samme ved at sørge for en relevant virksomhedspolitik og passende ledelses systemer, der sikrer, at kravene i NRGi-koncernens Code of Conduct kan opfyldes.

Leverandørerne har ansvaret for at sikre, at deres underleverandører overholder NRGi-koncernens Code of Conduct.

Se code of conduct for leverandører